piątek, 30 września 2022

Newsroom

Marvipol zapowiada przedterminowy wykup obligacji

msd | 13 lipca 2022
Deweloper spłaci przed czasem papiery dłużne MVP0223 o wartości 25,9 mln zł. Obok należnego kapitału i odsetek ich właściciele otrzymają też 0,25 proc. premii.

Termin wcześniejszego wykupu obligacji ustalono na 11 sierpnia, tj. dzień płatności przedostatniego kuponu.

Za wartymi 25,91 mln zł papierami MVP0223 kryją się trzy serie (Z, AA i BB), które Marvipol uplasował na początku 2020 r. W środę rano kwotowane są one na 100,11/101,00 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Niedawno deweloper pozyskał łącznie 70 mln zł z dwóch publicznych emisji 3,5-letniego niezabezpieczonego długu, za który zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. Po wykorzystaniu tego programu spółka zdecydowała się na ustanowienie kolejnego, tym razem o wartości 200 mln zł. Będzie mogła z nim ruszyć po zatwierdzeniu prospektu przez KNF.

Pochodzące ze styczniowej i lutowej oferty papiery MVP0825 i MV10825 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 99,93 oraz 99,4 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst