poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

MF sprzedało 3,3 mld zł obligacji detalicznych w marcu

msd | 13 kwietnia 2022
Pomimo jednorazowej oferty obligacji premiowych, największą popularnością w marcu nadal cieszyły się papiery trzymiesięczne oraz antyinflacyjne czterolatki.

Marcowy popyt inwestorów na detaliczne obligacje skarbu państwa wyniósł 3,24 mld zł i był o 39,6 proc. niższy niż w lutym, gdy resort finansów po raz pierwszy od blisko dwóch lat podniósł oprocentowanie oferowanych papierów. Od kwietnia MF ponownie płaci więcej, więc wydaje się, że część marcowych zakupów inwestorzy ponownie przesunęli na kolejny miesiąc. 

Jak wskazywaliśmy wcześniej na podstawie danych KDPW, proponowane w marcu obligacje premiowe nie podbiły serc inwestorów. Nadal bowiem największą popularnością cieszyły się papiery trzymiesięczne (1,53 mld zł popytu) oraz czteroletni dług, którego oprocentowanie od drugiego roku zależeć będzie od wysokości inflacji (844 mln zł). Tymczasem na 12-miesięczne obligacje premiowe inwestorzy wydali w marcu 428 mln zł. 

Popyt na emerytalne dziesięciolatki sięgnął 260 mln zł, a sprzedaż stałokuponowych papierów dwuletnich to 95 mln zł. Z kolei opartym o WIBOR obligacjom trzyletnim nadal trudno przebić się od świadomości inwestorów, gdyż ich sprzedaż to niecałe 58 mln zł. Jak zwykle, stawkę zamknęły sześcio- i 12-letnie papiery rodzinne, na które inwestorzy złożyli zapisy warte łącznie 25 mln zł.

Łączna wartość sprzedanych w I kwartale detalicznych papierów skarbowych to 11,5 mld zł wobec 10,1 mld zł przed rokiem.

Od początku kwietnia oferowane inwestorom obligacje detaliczne oprocentowane są o 50 pb. wyżej niż w ubiegłym miesiącu. Trzymiesięczne i dwuletnie papiery płacą więc kolejno 1,5 oraz 2 proc. w skali roku. Trzylatki oprocentowane są na 2,1 proc. rocznie w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, a później ich oprocentowanie równe będzie stawce WIBOR 6M. Z kolei cztero- i 10-letnie obligacje płacą 2,3 i 2,7 proc. w pierwszym roku, by w kolejnych latach ustalać kupon w oparciu o inflację powiększoną odpowiednio o 1,0 i 1,25 pkt proc. marży. Analogicznie ustalane jest też oprocentowanie sześcio- i 12-letnich papierów oferowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. W pierwszym roku płacą więc one 2,5 i 3,0 proc., później zaś odpowiednio 1,5 i 1,75 pkt proc. ponad GUS-wski wskaźnik inflacji.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje