poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Mniej gotówki w Ghelamco - poprawiona

msd | 31 marca 2023
Mimo sprzedaży flagowego biurowca The Warsaw Hub, deweloper zamknął 2022 rok z bilansem pełnym kontrastów – niższym niż zwykle zadłużeniem, ale i najsłabszą płynnością gotówkową od wielu lat.

Treść poprawiona w ostatnim akapicie o informacje nt. przedterminowego wykupu obligacji GHE1023. 

Zrealizowana w marcu ubiegłego roku sprzedaż warszawskiego biurowca wyraźnie obniżyła zadłużenie Ghelamco. Dług netto dewelopera spadł bowiem z 736,7 mln euro w 2021 r. do 421 mln euro pół roku później, a po zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych kolejne sześć miesięcy później znalazł się na poziomie 486,5 mln euro. I względem posiadanych kapitałów własnych (0,45x) nadal był to poziom wyraźnie niższy niż zwykle. By przypomnieć, że przed sprzedażą The Warsaw Hub wskaźnik sięgał 0,71x, a przed sprzedażą Warsaw Spire w 2017 r. było to nawet 1,19x. 

Na koniec grudnia Ghelamco, a w zasadzie cypryjskie Granbero Holdings, które konsoliduje polskie projekty dewelopera, mogło pochwalić się też stosunkowo niskim zadłużeniem ogólnym. Około dwie trzecie aktywów grupy finansowane było bowiem kapitałem własnym. Stąd wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 0,37x wobec 0,48x rok wcześniej i 0,47x przed dwoma laty. 

Znacznie słabiej prezentowała się natomiast płynność gotówkowa Ghelamco. W samym II półroczu deweloper zanotował symbolicznie ujemne przepływy operacyjne (-0,7 mln euro), ale wydatki z działalności inwestycyjnej sięgnęły 81,5 mln euro. Nie wszystko udało się sfinansować nowym długiem, stąd rachunki bankowe Ghelamco zubożały z 44,8 mln euro w czerwcu do 19,4 mln euro na koniec grudnia. Przy 153,5 mln euro krótkoterminowych zobowiązań deweloper wykazywał więc 0,13x płynności natychmiastowej wobec 0,48x w czerwcu. I choć nigdy nie był prymusem w tym względzie, to zanotowany w grudniu poziom był najniższy od co najmniej dziewięciu lat (tyle obejmują dane gromadzone przez Obligacje.pl).

Ubiegły rok Ghelamco zakończyło z 328,7 mln euro aktywów obrotowych, z czego na zapasy przypadało 100,6 mln euro, a 204,4 mln euro stanowiły należności, głównie od podmiotów powiązanych (186,7 mln euro). To zresztą szersza kwestia, bo razem z należnościami wykazywanymi w długoterminowych aktywach, podmioty powiązane winne były „polskiemu” Ghelamco już około 766 mln euro. Stanowi to prawie 45 proc. całej sumy bilansowej dewelopera i jest wartością tylko nieznacznie niższą od posiadanych przez niego nieruchomości inwestycyjnych (786,2 mln euro). 

Zgodnie z oczekiwaniami, ubiegły rok był dla Ghelamco słabszy pod względem wyników. Większość marży na The Warsaw Hub rozpoznawał bowiem jeszcze w trakcie budowy. Łączne przychody dewelopera z czynszów i sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych spadły o 27 proc. r/r do 52,2 mln euro. Natomiast zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych przyniosły mu 48,9 mln euro wobec 155,7 mln euro rok wcześniej. Ostatecznie, Ghelamco zakończyło więc miniony rok z 39,4 mln euro zysku netto w porównaniu do 123 mln euro w 2021 r.

Na Catalyst znajduje się 10 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości ponad 1,26 mld zł (emitentem jest spółka celowa). Po zaplanowanym na 7 kwietnia przedterminowym wykupie serii GHE1023 o wartości 49,3 mln zł deweloper nie musi w tym roku spłacać kolejnych papierów. Ale już w przyszłym czeka go wykup długu za 775 mln zł. To wartość na tyle duża, że o refinansowaniu Ghelamco musi myśleć już teraz. I najpewniej myśli, na co wskazywać mogą emisje ze stycznia, lutego i marca o łącznej wartości 240 mln zł. Wszystkie ta papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży i zostały zasymilowane pod kodem GHE0226. Rynek wycenia je na 98,95 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst