czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Murapol zamierza ograniczyć dług netto - aktualizacja

ems | 05 lipca 2018
Na koniec 2019 r. dług netto dewelopera ma stanowić 0,6x kapitału własnego – wynika z treści komunikatu prasowego. Na koniec 2017 r. było to 1,26x (1,08x według metodyki Murapolu).

Informacja zakutalizowana o wyjaśnienie zawarte w ostatnim akapicie. Nową treść oznaczono kursywą.

Informacja o zamiarze ograniczenia zadłużenia jest o tyle istotna, że obecnie deweloper odstaje wyraźnie pod tym względem od innych dużych podmiotów z branży. W przypadku Robygu jest to 0,5x, Marvipolu 0,36x, J.W. Construction 0,36x, a Dom Development w ogóle nie miał długu netto na koniec marca. 

W komunikacie prasowym nie zawarto informacji, w jaki sposób Murapol zamierza dojść do zmniejszenia wskaźnika, ale pewną wskazówką może być plan przekazań mieszkań. O ile w pierwszym półroczu deweloper przekazał 378 mieszkań, o tyle w całym 2018 r. ma to być już 2,6 tys., co oznacza ponad 2,2 tys. przekazanych mieszkań w samym II półroczu. Ich zaksięgowanie w przychodach dawałoby perspektywę osiągnięcia zapewne znacznych zysków (a więc i podniesienia kapitału własnego), a z drugiej strony zastrzyku operacyjnego cash-flow, który mógłby zostać wykorzystany do ograniczenia zadłużenia finansowego.

W informacji przekazanej Obligacje.pl Murapol przyznał natomiast, że obniżenie wskaźnika dług netto/kapitały własne do 0,6x na koniec 2019 r. nie uwzględnia ewentualnego dokapitalizowania podczas planowanego IPO. 

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Murapolu, których rentowność sięga 19-26 proc. brutto w przypadku serii zapadających w 2019 i 2020 roku oraz 32,6 proc. w przypadku serii zapadającej w październiku, przy czym ze względu na bliski termin wykupu wahania rentowności w tym ostatnim przypadku mogą być znaczące (na koniec czwartkowej sesji było to już 24,8 proc.).

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje