piątek, 10 lipca 2020

Newsroom

Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

msd | 22 sierpnia 2019
Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.

Oprocentowanie debiutujących papierów ECH0423 jest interesujące z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, to najdroższy dług Echa Invesment na Catalyst, ponieważ marże dla pozostałych serii to 2,8-3,4 pkt proc. Po drugie zaś emisję tę zamknięto kilka tygodni po dwóch ofertach dla inwestorów indywidualnych. W nich jednak Echo proponowało 3,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy 4,5-letnim okresie spłaty, co jednak nie znalazło pełnego uznania inwestorów (z dwóch ofert wartych łącznie 40 mln zł spółka zebrała 33,8 mln zł).

Warte 100 mln zł papiery ECH0423 obejmowali natomiast inwestorzy instytucjonalni. Podczas procesu budowy księgi popytu wyłoniono 18 podmiotów, do których trafił nowy dług. Apetyt spółki mógł być jednak wyższy, ponieważ uchwała zarządu o ofercie przewidywała maksymalną wartość emisji na poziomie 150 mln zł.

Warunki emisji debiutujących obligacji przewidują, że deweloper będzie je mógł przedterminowo wykupić najwcześniej po dwóch latach od przydziału. Opcję call Echo może jednak realizować wyłącznie w dniach płatności odsetek.

Wśród pozostałych warunków emisji znajdziemy zobowiązanie spółki do utrzymania relacji długu netto poniżej 65 proc. aktywów (w innym miejscu WEO mowa o 0,7x). 

Do godz. 15.10 nie handlowano debiutującymi obligacjami ECH0423. Nie wystawiono też dla nich żadnych oferta kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajduje się też 10 innych serii obligacji dewelopera z terminami spłaty od listopada 2020 r. do listopad 2023 r. Rynek wycenia je z rentownościami od 4,3 do 5,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje