wtorek, 22 września 2020

Newsroom

Następny dług Ghelamco trafił na GPW

msd | 14 stycznia 2020
Warte 30 mln zł obligacje serii PR to trzecia z czterech niedawnych emisji, które przyniosły deweloperowi w sumie 165 mln zł wpływów brutto.

Debiutujące papiery to 3,5-letni dług, za który Ghelamco zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. Podobnie jak inne serie, obligacje zabezpieczono poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Warunki emisji obligacji dają deweloperowi możliwość wcześniejszego wykupu, ale najwcześniej po upływie dwóch lat od przydziału długu. 

Na rynku pierwotnym warte 30 mln zł papiery serii PR objęło dwóch inwestorów. Obligacje zostały uplasowane po cenie emisyjnej stanowiącej 99 proc. wartości nominalnej.

We wtorek do godz. 10.30 nie handlowano wprowadzonymi do giełdowego obrotu papierami GHJ0623.

Debiutujące obligacje to trzecia z czterech emisji obligacji, które Ghelamco zamknęło w ostatnich tygodniach. Deweloper pozyskał w sumie 165 mln zł z 3,5-letniego długu, którego oprocentowanie – zależnie od serii – ustalono na WIBOR plus 4,35 lub 4,5 pkt proc. marży.

Na Catalyst znajdują się w sumie 22 serie obligacji Ghelamco. Dwie inne niedawne emisje, tj. GHE0623 oraz GHI0623 notowane są odpowiednio z 6,11 i 6,04 proc. rentowności brutto. 

W tym roku deweloper będzie musiał wykupić dziewięć serii obligacji o łącznej wartości 269,3 mln zł - 68,7 mln zł w lutym (trzy serie), 79,6 mln zł w lipcu (dwie), 18,6 mln zł w październiku (jedna) oraz 102,4 mln zł w grudniu (trzy). Prawdopodobnie część refinansowania Ghelamco ma już za sobą. Być może w kolejnych miesiącach spółka będzie miała też możliwość wyjść szerzej z ofertą długu do inwestorów indywidualnych, ponieważ w KNF na zatwierdzenie czeka jej prospekt emisyjny.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje