sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

Nieoczywisty spadek obrotów w Pragmie Faktoring

ems | 23 marca 2020
Faktoringowa spółka – jak większość pozostałych firm – nie jest w stanie precyzyjnie oszacować wpływu pandemii na własną działalność, ale w przeciwieństwie do innych, negatywny wpływ nie jest oczywisty.

Podstawą do takiego wniosku jest fakt, że spółka nie tylko nie odnotowała zwiększonych opóźnień w regulowaniu należności przez jej klientów, ale także odnotowała w marcu (wliczając ubiegły tydzień) wyższe obroty niż w styczniu i lutym. Ponadto spółka odnotowuje wzrost popytu nowych klientów, co przypisuje możliwości zdalnego oferowania produktów i procesów. Pragma Faktoring zapewnia, że zachowała pełnię zdolności operacyjnych.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji spółki o terminach zapadalności od grudnia br. do lipca 2023 r. Rynek wycenia je od 80 proc. (najkrótsza seria; wycena w transakcji w poniedziałek przed południem) do 95,95 proc. (najniższa oferta sprzedaży serii PRF0723).

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje