czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Niższe obroty obligacjami na Catalyst przy rekordzie na emisjach publicznych

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 listopada 2017
Wartość transakcji sesyjnych korporacyjnymi papierami spadła w październiku o 24,3 proc. m/m i 6,1 proc. r/r do 135,8 mln zł. Spadek aktywności inwestorów szerokim łukiem omija natomiast emisje publiczne, które wygenerowały w ubiegłym miesiącu 56,7 proc. całkowitych obrotów długiem firm.

Należy oddać, że gwałtowne obniżenie wartości transakcji sesyjnych na przestrzeni miesiąca, to przede wszystkim skutek wysokiej bazy z września (179,5 mln zł obrotów), gdy na papierach BGK wykonano transakcje warte 70,4 mln zł. Ostatecznie, październik był drugim w tym roku miesiącem pod względem wartości obrotów, co nie wystarczyło jednak by pobić – najwyższy w całym 2016 r. – wynik z października ubiegłego roku (144,6 mln zł).

Rekordowe w październiku tego roku były natomiast obroty obligacjami pochodzącymi z ofert publicznych, które według danych Obligacje.pl sięgnęły 77 mln zł, tj. 56,7 proc. transakcji sesyjnych korporacyjnym długiem na całym Catalyst. Wydatnie przyczynił się do tego debiut niedawnej emisji Orlenu, a także rekordowe obroty papierami Echa Investment.

Narastająco od początku roku do końca października łączne obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniosły 1,1 mld zł i były niemal identyczne, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku (spadek o 0,1 proc. r/r). Transakcje sesyjne na papierach pochodzących z emisji publicznych, według danych Obligacje.pl, wyniosły w tym czasie 501,1 mln zł i stanowiły 45,5 proc. handlu firmowym długiem na Catalyst.

W samym październiku najwyższymi obrotami cieszyła się jednak nie żadna z emisji publicznych, a podporządkowane papiery PZU, które trafiły do inwestorów instytucjonalnych. Sesyjna wartość transakcji podporządkowanymi obligacjami PZU0727 wyniosła 21,7 mln zł. Na kolejnym miejscu, z wartymi 9,8 mln zł obrotami, znalazła się zaś publiczna emisja Echa (ECH0721), którą deweloper uplasował w wakacje. Niewiele niższą wartość handlu dało się zaobserwować na podporządkowanych obligacjach PKO BP (PKO0827; 9,1 mln zł) oraz Orlenu (PKN0921; 8,8 mln zł). Pierwszą z nich obejmowały instytucje, drugą zaś inwestorzy detaliczni w ramach oferty publicznej.

W październiku nie handlowano 138 seriami papierów dłużnych firm z 392 serii, które znajdowały się w obrocie na detalicznej części rynku Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • i2 Development odwołuje prognozę na 2018 rok

  12 grudnia 2018
  W lakonicznym komunikacie wrocławski deweloper poinformował, że odwołanie prognozy z maja tego roku wynika z koniecznych zmian w harmonogramach realizacji projektów.
  czytaj więcej
 • Inpro wraca na Catalyst po ponad trzech latach

  12 grudnia 2018
  Trójmiejski deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w październiku trzyletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Słabszy III kwartał Magellana

  08 listopada 2017
  Od stycznia do września zajmująca się finansowaniem służby zdrowia, JST oraz faktoringiem spółka wypracowała 31,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był wyższy o 35,9 proc. r/r. W samym III kwartale zyski wykazały jednak regres, mimo wciąż rosnących przychodów.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper na plusie po trzech kwartałach

  08 listopada 2017
  Od stycznia do września deweloperska grupa miała 14,5 mln zł zysku netto, ale i 17,4 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych. Sfinansowanie ich nowym zadłużeniem, tak jak i wypłata dywidendy, nie pogorszyło istotnie sytuacji obligatariuszy.
  czytaj więcej

Emisje