piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

NWAI Dom Maklerski: proponowane zmiany na rynku obligacji mogą pogorszyć sytuację obligatariuszy

materiał prasowy DM NWAI | 13 września 2018
Ustawodawca w przedstawionym niedawno projekcie zmian legislacyjnych zaproponował obowiązek dematerializacji wszystkich obligacji w KDPW. Na pozór słuszny kierunek zmian może okazać się krokiem w tył na drodze rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Efektem nowelizacji prawa mogłoby być stworzenie centralnego rejestru obligacji, dostępnego dla wszystkich uczestników rynku. Dzięki temu m.in. możliwe byłoby sprawdzenie zadłużenia danego emitenta, historii jego emisji, czy terminowości obsługi wcześniejszych zobowiązań. Dzięki zmianom Nadzorca zyskałby również dostęp do centralnego rejestru inwestorów obligacji co, jak należy założyć, miałoby służyć przeciwdziałaniu „praniu” pieniędzy. W zamyśle ustawodawcy wzrosłoby bezpieczeństwo obrotu, a ryzyko pojawienia się kolejnego „GetBacku” zostałoby ograniczone. Problem jednak w tym, że ww. postulaty tylko pozornie wydają się krokiem w stronę rozwoju rynku.

- Po pierwsze, zmiany do ustawy z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwią powstawanie większości obligacji w dacie ich emisji,  co stanowi znaczne ograniczenie praw Obligatariuszy. Po drugie, proponowane zmiany kilkunastokrotnie zwiększą liczbę interakcji na linii emitenci – KDPW, co może doprowadzić do paraliżu tej instytucji i rynku obligacji nieskarbowych. Po trzecie, z całą pewnością, wzrosną koszty pozyskania kapitału dla emitentów. I wreszcie, po czwarte, proponowane zmiany uniemożliwią obrót obligacjami po ich defaulcie, co skutkować będzie dalszym pogorszeniem sytuacji i możliwości Inwestorów oraz przyczyni się do zwiększenia ryzyka całego rynku – wskazuje Mateusz Walczak, prezes zarządu NWAI Dom Maklerski.

- Do prowadzenia rejestrów obligacji, do czasu ich rejestracji w KDPW, uprawnione powinny pozostać banki i firmy inwestycyjne, a obrót obligacjami lub prawami do świadczeń po defaulcie obligacji powinien być możliwy w każdym momencie – dodaje Walczak.

Zdaniem prezesa brokera zmiany powinny dotyczyć również ograniczenia dostępności obligacji nieskarbowych, oferowanych w ramach ofert prywatnych osobom fizycznym.

- Warto rozważyć ograniczenie udziału inwestorów indywidualnych w ofertach pierwotnych, kierując zainteresowanie tej grupy inwestorów na fundusze obligacji nieskarbowych, jak i na uczestnictwo w rynku wtórnym  – uważa Walczak.

Istotne, w ocenie brokera, jest również ograniczenie szarej strefy w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

- W praktyce, jak grzyby po deszczu każdego dnia powstają podmioty trudniące się „doradztwem”, „pomocą”, „troską” czy „przedstawianiem ofert”, które nie posiadając licencji KNF na działalność maklerską czy bankową, nawiązują relacje z inwestorami indywidualnymi, zapewniając ich o swym profesjonalizmie i obiecując ponadprzeciętne zwroty z inwestycji – twierdzi Walczak.

Pełna treść „Glosy dotyczącej proponowanych zmian rynku obligacji nieskarbowych” dostępna jest na stronie DM NWAI.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje