niedziela, 18 listopada 2018

Newsroom

NWAI Dom Maklerski: proponowane zmiany na rynku obligacji mogą pogorszyć sytuację obligatariuszy

materiał prasowy DM NWAI | 13 września 2018
Ustawodawca w przedstawionym niedawno projekcie zmian legislacyjnych zaproponował obowiązek dematerializacji wszystkich obligacji w KDPW. Na pozór słuszny kierunek zmian może okazać się krokiem w tył na drodze rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Efektem nowelizacji prawa mogłoby być stworzenie centralnego rejestru obligacji, dostępnego dla wszystkich uczestników rynku. Dzięki temu m.in. możliwe byłoby sprawdzenie zadłużenia danego emitenta, historii jego emisji, czy terminowości obsługi wcześniejszych zobowiązań. Dzięki zmianom Nadzorca zyskałby również dostęp do centralnego rejestru inwestorów obligacji co, jak należy założyć, miałoby służyć przeciwdziałaniu „praniu” pieniędzy. W zamyśle ustawodawcy wzrosłoby bezpieczeństwo obrotu, a ryzyko pojawienia się kolejnego „GetBacku” zostałoby ograniczone. Problem jednak w tym, że ww. postulaty tylko pozornie wydają się krokiem w stronę rozwoju rynku.

- Po pierwsze, zmiany do ustawy z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwią powstawanie większości obligacji w dacie ich emisji,  co stanowi znaczne ograniczenie praw Obligatariuszy. Po drugie, proponowane zmiany kilkunastokrotnie zwiększą liczbę interakcji na linii emitenci – KDPW, co może doprowadzić do paraliżu tej instytucji i rynku obligacji nieskarbowych. Po trzecie, z całą pewnością, wzrosną koszty pozyskania kapitału dla emitentów. I wreszcie, po czwarte, proponowane zmiany uniemożliwią obrót obligacjami po ich defaulcie, co skutkować będzie dalszym pogorszeniem sytuacji i możliwości Inwestorów oraz przyczyni się do zwiększenia ryzyka całego rynku – wskazuje Mateusz Walczak, prezes zarządu NWAI Dom Maklerski.

- Do prowadzenia rejestrów obligacji, do czasu ich rejestracji w KDPW, uprawnione powinny pozostać banki i firmy inwestycyjne, a obrót obligacjami lub prawami do świadczeń po defaulcie obligacji powinien być możliwy w każdym momencie – dodaje Walczak.

Zdaniem prezesa brokera zmiany powinny dotyczyć również ograniczenia dostępności obligacji nieskarbowych, oferowanych w ramach ofert prywatnych osobom fizycznym.

- Warto rozważyć ograniczenie udziału inwestorów indywidualnych w ofertach pierwotnych, kierując zainteresowanie tej grupy inwestorów na fundusze obligacji nieskarbowych, jak i na uczestnictwo w rynku wtórnym  – uważa Walczak.

Istotne, w ocenie brokera, jest również ograniczenie szarej strefy w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

- W praktyce, jak grzyby po deszczu każdego dnia powstają podmioty trudniące się „doradztwem”, „pomocą”, „troską” czy „przedstawianiem ofert”, które nie posiadając licencji KNF na działalność maklerską czy bankową, nawiązują relacje z inwestorami indywidualnymi, zapewniając ich o swym profesjonalizmie i obiecując ponadprzeciętne zwroty z inwestycji – twierdzi Walczak.

Pełna treść „Glosy dotyczącej proponowanych zmian rynku obligacji nieskarbowych” dostępna jest na stronie DM NWAI.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Pogrom obligacji GNB

  16 listopada 2018
  Gdy wydawało się, że najważniejszym wydarzeniem kończącego się roku pozostanie default GetBacku, na pierwszy plan wysunęła się „afera KNF”. Niewielu zwróciło uwagę, że jej elementem mógł być także oferowania obligacji podporządkowanych indywidualnym nabywcom, jeśli nie wyłożą oni minimum 400 tys. zł.
  czytaj więcej
 • Najważniejsze jest wyczucie czasu – komentarz Saxo Banku

  16 listopada 2018
  To dobry moment na rozejrzenie się za możliwością ulokowania kapitału w segmencie amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, przy czym większą wagę należy przypisać papierom z krótkim niż z długim terminem wykupu.
  czytaj więcej
 • Unibep – raport Navigator Debt Advisory

  10 września 2018
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2018.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2018)

  10 września 2018
  Sierpniowe obroty na rynku Catalyst zmniejszyły się w porównaniu do lipca o prawie 39 proc. i wyniosły 111,04 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała również spadek o 51 proc. w porównaniu do czerwca, a także była o 46,7 proc. poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy.
  czytaj więcej

Emisje