piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

NWZ Idea Banku uchwaliło emisję akcji

msd | 07 lipca 2020
W ramach zamkniętej subskrypcji bank wyemituje do 75 mln akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Poprzez emisję do 75 mln nowych akcji kapitał zakładowy Idea Banku zostanie podniesiony o kwotę do 150 mln zł. Oferta zostanie przeprowadzona w formie zamkniętej subskrypcji, ale wymagać będzie przygotowania prospektu i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego.

„Celem emisji akcji nowej emisji w drodze oferty publicznej jest odbudowa bazy kapitałowej banku. (…) W opinii banku pozyskanie przez bank kapitału w drodze emisji publicznej wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych, tym samym zwiększając bufory na ryzyka. Podwyższenie kapitałów w planowanej obecnie emisji otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez bank w przyszłości dodatkowych kapitałów. W warunkach odbudowanej rentowności bank planuje bowiem kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu dalszego podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem” – informował bank w czerwcowym uzasadnieniu do projektu uchwały o podwyższeniu kapitału.

Pod koniec marca grupie Idea Banku brakowało blisko miliard złotych funduszy własnych, w tym ponad 0,85 mld zł kapitału Tier 1. Jej współczynnik kapitału Tier 1 był wówczas bliski zera (0,06 proc.).

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z kilkunastu serii podporządkowanych obligacji Idea Banku. To wygasające 14 sierpnia papiery IDA0820 o wartości 30,4 mln zł. We wtorek po południu drożeją one o 0,99 pkt proc. do 98 proc. nominału.

Od lipca do grudnia tego roku Idea Bank musi spłacić 14 serii podporządkowanego długu o łącznej wartości 276,7 mln zł.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje