niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wzrosły o 10,2 proc. w 2017 r.

| 10 stycznia 2018
Sesyjne obroty papierami dłużnymi firm wyniosły 1,44 mld zł w ubiegłym roku wobec 1,3 mld zł rok wcześniej. Prawie 45 proc. z nich to handel obligacjami pochodzącymi z publicznych ofert przeprowadzonych na podstawie prospektu kierowanych do inwestorów indywidualnych.

Do zwiększenia sesyjnych obrotów znacznie przyczyniła się końcówka roku i prawdopodobne przetasowania w portfelach inwestorów instytucjonalnych. W grudniu, mimo dwóch sesji mniej niż w listopadzie i przed rokiem, zanotowano bowiem 194,1 mln zł obrotów wobec 140,6 mln zł w listopadzie i 91,1 mln zł przed rokiem. Tym razem dodatkowy handel pochodził jednak z dostępnego wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych rynku BondSpot. Chodzi głównie o transakcje obligacjami Pekao (80,4 mln zł) oraz Pagedu (21,8 mln zł).

Tymczasem grudniowe transakcje sesyjne na rynku organizowanym wyłącznie przez GPW wyniosły 85,4 mln zł wobec 132,8 mln zł w listopadzie i 86,7 mln zł przed rokiem. Innymi słowy, mocną końcówkę roku zapewniły transakcje na BondSpot (108,7 mln zł), gdzie przez większość 2017 r. miesięczne obroty sesyjne nie przekraczały 10 mln zł.

Wśród papierów notowanych na rynku detalicznym największe obroty w grudniu zanotowano na wygasających w maju obligacjach GetBacku (GBK0518), którymi handel przekroczył 6 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej od łącznych obrotów czterema znajdującymi się w obrocie emisjami publicznymi windykacyjnej spółki (2,6 mln zł). Na kolejnych miejscach wśród dostępnego na rynku detalicznym długu z najwyższymi obrotami znalazły się zapadające w czerwcu 2020 r. obligacje Rokity i Exolu (PCR0620 i PCX0620), którymi handel podsumowano odpowiednio na 4,8 oraz 4,3 mln zł. Nawiasem mówiąc, dla obu spółek oznaczało to rekordowe obroty ich obligacjami, o czym informowaliśmy 3 stycznia.

Obecność papierów pochodzących z publicznych ofert wśród najchętniej handlowanego długu na Catalyst nie jest zjawiskiem nowym. W całym 2017 r. sesyjny handel obligacjami publicznymi wyniósł bowiem 644,8 mln zł stanowiąc 44,9 proc. całkowitych obrotów (51,2 proc. handlu sesyjnego z detalicznej części Catalyst). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 24,2 proc. r/r

  10 stycznia 2018
  Notowane na obligacyjnej giełdzie spółki zakontraktowały 27,8 tys. mieszkań w 2017 r. wobec 22,4 tys. rok wcześniej. Rynek jest już mocno rozgrzany i nie brak argumentów za możliwością jego spowolnienia. Szczęśliwie, obserwowane wzrosty mają zdrowsze podstawy, a deweloperzy wydają się być lepiej przygotowani na dekoniunkturę niż dekadę temu.
  czytaj więcej
 • Fundusze nie sprzedadzą akcji Robygu w wezwaniu Goldman Sachs

  10 stycznia 2018
  Fundusze emerytalne i inwestycyjne, posiadające ponad połowę udziałów w kapitale dewelopera, uznały, że proponowana cena nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki.
  czytaj więcej

Emisje