czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Olivia Centre chce pozyskać 11,5 mln zł z publicznej emisji obligacji

Michał Sadrak | 17 marca 2023
Operator i właściciel trójmiejskiego kompleksu Olivia Business Centre oferuje inwestorom 3,5-letnie papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 3M plus 6 pkt proc. marży.

Spółka celowa Olivia Fin, która pozyskuje finansowanie dla szeroko rozumianej grupy Olivia Centre, zamierza zebrać do 11,5 mln zł z adresowanej do szerokiego grona inwestorów publicznej emisji, prowadzonej na podstawie memorandum. Oferuje WIBOR 3M plus 6 pkt proc. za 3,5-letni dług, który jednak na jej żądanie będzie też mógł podlegać wcześniejszej spłacie. Papiery zostaną zabezpieczone poręczeniem holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI, będącej właścicielem emitenta, jak i innych spółek projektowych związanych z projektem Olivia Business Centre (OBC).

Pozyskane z emisji środki Olivia Fin zobowiązuje się wykorzystać na rozwój projektu OBC, refinansowanie istniejącego zadłużenia lub finansowanie nowych przedsięwzięć mieszkaniowych, prowadzonych w ramach grupy OBC.

Zgodnie z warunkami emisji, łączna wartość zobowiązań, poręczeń i gwarancji po pomniejszeniu o gotówkę nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. skonsolidowanych aktywów poręczyciela. Ponadto, poręczyciel nie będzie mógł wypłacić więcej niż 1 mln zł rocznie w formie dywidendy lub innych transakcji o podobnym sensie ekonomicznym, a jego beneficjentem rzeczywistym nadal pozostać ma Maciej Grabski lub jego spadkobiercy.

Zapisy na obligacje Olivii przyjmowane będą do 29 marca przez Michael/Ström DM oraz Noble Securities. Wstępną alokację papierów przewidziano na 30 marca, a dzień emisji powinien wypaść nie później niż do 13 kwietnia.

Dla Olivii Fin będzie to pierwsza emisja w ramach uchwalonego niedawno programu do 150 mln zł. Poprzedni program przyniósł spółce 89,8 mln zł, a jedna z sześciu wchodzących z jego skład emisji trafiła niedawno na Catalyst. Oferowane obecnie papiery także mają trafić do obrotu.

W kilkunastu ostatnich latach Olivia przeprowadziła 31 emisji obligacji, z czego 13 już spłaciła.

Według wstępnych danych, poręczająca za obligacyjne zobowiązania Olivii holenderska Tonsa Commercial zamknęła ubiegły rok z 22,5 mln euro przychodów z najmu i 19,5 mln euro dodatkowego zysku z wyceny nieruchomości. Wynik netto podsumowała na 27,8 mln euro. Jej aktywa osiągnęły wartość 588,7 mln euro (473,3 mln euro w ukończonych projektach), z czego 219,5 mln euro finansowano kapitałem własnym. Łączne zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiły zaś 318,7 mln euro, co przy 24 mln euro środków pieniężnych przekładało się na 294,9 mln euro długu netto.

Naszym zdaniem

W latach 2021-2022 Olivia Fin emitowała obligacje z 5,3 pkt proc. marży. Podniesienie jej w nowej emisji do 6 pkt proc. można więc uznać za wypełnienie niezbędnego minimum, by odzwierciedlić panujące warunki rynkowe. Wycena wprowadzonych niedawno do obrotu papierów OBC0525 (99,6-100,0 proc. nominału) mogłaby nawet podpowiadać, że spółka płaci niewielką premię, choć należy uwzględnić znacznie krótszy okres spłaty giełdowej serii i jej niską dotychczas płynność. 

Oferowane przez Olivię warunki zdają się też odzwierciedlać jej bilans. Spółka płaci więcej niż wskaźnikowo o wiele mniej zadłużone Ghelamco (na GPW najdłuższe papiery GHE0226 można nabyć z 5,1 pkt proc. realnej marży) i dość podobnie, jak Cavatina Holding (5,8-6 pkt proc. realnej marży), która co prawda wykazuje niższe zlewarowanie, ale na ogół prezentuje znacznie bardziej agresywne podejście do płynności gotówkowej. 

Na korzyść Olivii zadziałać może to, że w końcu – po 13 latach od pierwszej emisji – wprowadziła pierwsze obligacje na Catalyst i zapowiada, że kolejne serie także będą notowane. 

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje