poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Onico ma problemy z finansowaniem

msd | 09 lipca 2019
Spółka zajmująca się obrotem paliwami rozpoczęła przegląd dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności. Chce zyskać czas na działanie naprawcze i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Onico zapowiada przejrzenie dostępnych możliwości pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego, tak by ustabilizować finansowanie działalności. To reakcja spółki na zeszłotygodniowe wstrzymanie uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym przez mBank, a także wstrzymania dalszego nowego finansowania przez BNP Suisse oraz ING Bank Śląski. Sam mBank swoją decyzję tłumaczył pogorszeniem się sytuacji ekonomiczno-finansowej Onico oraz jego stanu majątkowego, w sposób mogący zagrażać terminowej spłacie zobowiązań.

W ramach przeglądu dostępnych możliwości finansowania Onico zamierza rozmawiać z bankami i funduszami, także tymi niezaangażowanymi dotychczas w finansowanie spółki.

Zarząd nie wyklucza również rozmów z obecnymi akcjonariuszami i obligatariuszami, jak również z innymi potencjalnymi inwestorami, jeżeli wyrażą oni swoje zainteresowanie udziałem w finansowaniu spółki i przedłożą spółce, z własnej inicjatywy, wiarygodne propozycje scenariuszy w zakresie ich potencjalnego zaangażowania w finansowanie działalności spółki – poinformowało Onico.

Pomimo rosnących przychodów, w ubiegłym toku Onico miało 22 mln zł skonsolidowanej straty brutto wobec 14,7 mln zł zysku rok wcześniej. Ten rok grupa rozpoczęła od 2,8 mln zł zysku brutto, ale i 25,1 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych. Na koniec marca Onico miało 71,3 mln zł kapitałów własnych przy 464,5 mln zł zobowiązań i rezerw. Wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił wówczas 5,97x. 

Sytuacja finansowa spółki jest też problem dla jej obligatariuszy. W czerwcu Onico musiało przedterminowo wykupić 1,83 mln zł papierów dłużnych serii P na żądanie obligatariuszy. To dług uplasowany we wrześniu ubiegłego roku, gdy w z oferty do 30 mln zł spółka pozyskała 8,19 mln zł od 21 inwestorów. 

W lutym tego roku Onico pozyskało też 11,66 mln zł z emisji obligacji serii R o wartości nominalnej 12 mln zł, które objął w całości jeden inwestor.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała też o rezygnacji jednego z członków rady nadzorczej. Zmian w nadzorze Onico było w ostatnich tygodniach zresztą więcej. Miesiąc temu zrezygnował też prezes spółki. 

Onico notowane jest na NewConnect od 2011 r. Natomiast żadne z obligacji Onico nie trafiły do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o ONICO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje