wtorek, 17 września 2019

Newsroom

Oszustwo na nieistniejące obligacje Kredyt Inkaso

msd | 10 września 2019
Windykacyjna spółka ostrzega inwestorów przed fałszywymi obligacjami, których w rzeczywistości sama nie emitowała. Sprawę zgłoszono na policję i powiadomiono Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak informuje windykator, prawdopodobnie ktoś sprzedawał inwestorom indywidualnym rzekomo jego obligacje w oparciu o sfałszowaną dokumentację. Nie są to bynajmniej emisje autoryzowane przez spółkę

Zarząd Kredyt Inkaso powziął informację o oferowaniu inwestorom indywidualnym przez osoby trzecie propozycji nabycia zakupu nieistniejących obligacji spółki wraz z przedstawieniem fałszywych dokumentów emisyjnych. Prosimy o każdorazowe weryfikowanie przedkładanych państwu dokumentów z danymi dotyczącymi przeprowadzonych przez spółkę emisji (…) – podano w ostrzeżeniu opublikowanym na stronie Kredyt Inkaso.

Spółka odsyła do listy przeprowadzonych przez siebie emisji, która znajduje się między innymi na jej stronie internetowej.

Jak usłyszeliśmy, oszustwo zgłoszono już do na policję, a także do Komisji Nadzoru Finansowego.

- Sprawę oferowania inwestorom indywidualnym przez osoby trzecie propozycji zakupu nieistniejących obligacji spółki wraz z przedstawianiem fałszywych dokumentów emisyjnych skierowaliśmy na policję. Odpis tego zawiadomienia przekazany został do KNF. Bezpieczeństwo i wiarygodność są dla nas wartościami priorytetowymi – powiedział Obligacje.pl Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

To drugi w ostatnich miesiącach przypadek oszustwa lub próby oszustwa na nieistniejące obligacje korporacyjne. W marcu przed podobną sprawą przestrzegał CD Projekt, który informował wówczas, że ktoś posługiwał się sfałszowanym prospektem i formularzem zapisu.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Kredyt Inkaso, w tym dwie pochodzące z ofert publicznych skierowanych do inwestorów indywidualnych. To serie KRI1221 i KRI0322 notowane po 87 proc. oraz 89 proc., co daje im kolejno 11,87 proc. oraz 10,44 proc. rentowności brutto.

W październiku Kredyt Inkaso musi wykupić papiery KRI1019 na 39,6 mln zł, które są obecnie kwotowane na 99,0/99,5 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Best posądza były zarząd Kredyt Inkaso o zawieranie niekorzystnych transakcji

  11 września 2019
  Best domaga się od Kredyt Inkaso, którego jest akcjonariuszem, ujawnienia szczegółów dotyczących transakcji na rynku rumuńskim. Zdaniem Bestu miały narażać one grupę Kredyt Inkaso na „szkodę wielkiej wartości” oraz wymagają pociągnięcia byłego zarządu do odpowiedzialności.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso miało stratę w poprzednim kwartale

  30 sierpnia 2019
  Pomimo wzrostu wpłat od dłużników w zakończonym 30 czerwca I kwartale roku obrotowego 2019/2020 windykacyjna grupa odnotowała 3,5 mln zł straty netto. Refinansowanie zadłużenia pomogło płynności częściowo, bo samej gotówki było najmniej od połowy 2013 r. Tymczasem dług netto wciąż przekracza dwukrotność kapitałów własnych.
  czytaj więcej
 • Rosną przychody i zyski Kredyt Inkaso, ale nie kapitały własne

  16 lipca 2019
  Pomimo poprawy wyników całkowite dochody windykacyjnej grupy były ujemne w ubiegłym roku obrotowym, co oznaczało spadek kapitałów własnych i wzrost wskaźnika zadłużenia do poziomu wymagającego podniesienia marży dla niektórych obligacji. Kwestię płynności rozwiązano natomiast po dniu bilansowym.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso ustanowiło pierwszy pakiet zabezpieczeń obligacji

  11 czerwca 2019
  Ustanowiony zastaw, a także kolejne, które spółka ma w planie, mają chronić nie tylko właścicieli nowych obligacji z kwietniowej emisji refinansującej na 210 mln zł, ale także obligatariuszy 10 starszych serii, emitowanych jako niezabezpieczone.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje