środa, 24 maja 2017

Newsroom

OT Logistics poprawia wyniki dzięki akwizycjom

msd | 18 maja 2017
Poprawę przychodów i zysków w I kwartale grupa świadcząca usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne zawdzięcza nowym spółkom, które objęto konsolidacją. Akwizycje wiążą się jednak ze wzrostem zadłużenia.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Atal wzmocnił płynność gotówkową przed wypłatą dywidendy

  23 maja 2017
  Dodatnie przepływy operacyjne i wzrost zadłużenia finansowego w I kwartale zapewniły deweloperskiej grupie zwiększenie salda gotówki do 262,3 mln zł, poziomu zbliżonego do wartości krótkoterminowych zobowiązań pomniejszonych o przedpłaty od klientów.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats wydzierżawił działalność produkcyjną łodzi

  23 maja 2017
  Spółka ma otrzymywać 61,6 tys. zł w ramach czynszu w zamian za oddanie w dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), zajmującej się produkcją łodzi motorowych.
  czytaj więcej
 • Niższe zadłużenie grupy Robyg

  18 maja 2017
  Dług netto spadł na koniec marca o ponad 68 mln zł, mimo że w tym samym czasie saldo gotówki obniżyło się o 51,7 mln zł.
  czytaj więcej
 • Zysk Bestu spadł o 82 proc. w I kw.

  18 maja 2017
  W pierwszym kwartale zysk netto windykacyjnej grupy spadł o 81,9 proc. r/r do 6,2 mln zł. Po części to wina zdarzeń o charakterze niegotówkowym. Mimo kolejnych inwestycji przepływy gotówkowe były dodatnie, a przetrzymanie wysokiego poziomu gotówki na przełomie kwartałów pozwoliło utrzymać wskaźnik zadłużenia na podobnym poziomie co w grudniu.
  czytaj więcej

Emisje