wtorek, 07 lipca 2020

Newsroom

OT Logistics przesunie wymagalność długów o 10 miesięcy

msd | 30 czerwca 2020
Spółka porozumiała się z wierzycielami w sprawie przełożenia terminu spłaty wygasających dziś około 200 mln zł długów do 30 kwietnia 2021 r. Zmiany umów o finansowanie wymagają jeszcze spełnienia warunków zawieszających.

Wierzyciele, w tym konsorcjum banków komercyjnych, BGK oraz obligatariusze ponownie dali OT Logistics szansę, kolejną już w ostatnich latach. Spółka będzie mogła kontynuować restrukturyzację zadłużenia, rozpoczętą jeszcze w pierwszej połowie 2018 r. 

Spłaty zadłużenia przesunięto do 30 kwietnia 2021 r., czyli terminu, w którym wygasać mają uplasowane przed rokiem restrukturyzacyjne obligacje serii H, warte obecnie 103,3 mln zł. Decyzją zgromadzenia obligatariuszy ich właściciele także przystąpili do porozumienia. 

Oprócz ustalenia warunków przesunięcia terminu spłaty długów i zasad ich spłat środkami pochodzących z wyprzedaży aktywów wierzyciele zgodzili się też na uchylenie istniejących przypadków naruszenia umów kredytowych oraz warunków emisji obligacji.

Wejście w życie porozumienia z wierzycielami wymaga jeszcze spełnienia warunków zawieszających, zdaniem spółki – standardowych dla tego typu umów. 

„Zmiana dokumentacji finansowania grupy emitenta, która nastąpi po spełnieniu w/w warunków (zawieszających – red.), w tym w szczególności przesunięcie terminów spłaty zadłużenia finansowego do dnia 30 kwietnia 2021 r., ma na celu ustabilizowanie struktury finansowania grupy emitenta, które pozwoli na dalszą niezakłóconą realizację planu naprawczego grupy (w tym w szczególności prowadzonych procesów dezinwestycyjnych) oraz na realizację kolejnych działań optymalizujących strukturę grupy emitenta i mogących wpłynąć na poprawę relacji kosztów do przychodów.” – podało OT Logistics

Stopień skomplikowania negocjacji pomiędzy OT Logistics a wierzycielami oddaje już sam protokół ze zgromadzenia obligatariuszy dla papierów serii H, który liczy rekordowe 85 stron.

Jak wynika z protokołu, OT Logistics zostało zobowiązane podjąć działania, aby wprowadzić warte 103,3 mln zł obligacje serii H do obrotu na Catalyst. Przypomnijmy, GPW już raz odmówiła spółce wprowadzenia papierów do obrotu, tłumacząc to wówczas zagrożeniem dla bezpieczeństwa obrotu i uczestników rynku.

Na Catalyst znajduje się jedna z trzech serii obligacji OT Logistics. To warta 14,9 mln zł seria D, którą obrót pozostaje zawieszony od 2018 r. Istnieją bowiem wątpliwości interpretacyjne, co do decyzji zgromadzenia obligatariuszy o przesunięciu spłaty długu (obligacje emitowano pod starą ustawą o obligacjach, w której instytucja zgromadzenia obligatariuszy nie była jeszcze sformalizowana).

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje