niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

OT Logistics sprzedaje spółkę zależną i część jednostek pływających

msd | 15 lipca 2020
OT Logistics zawarło umowę sprzedaży wszystkich posiadanych 81,08 proc. akcji spółki Deutsche Binnenreederei oraz floty jednostek śródlądowych za łączną cenę 18,1 mln euro netto.

Sprzedaży akcji spółki zależnej oraz części należących do grupy jednostek pływających towarzyszyć ma też umowa dzierżawy, na podstawie której OT Logistics wydzierżawi tę flotę od nowego nabywcy, niemieckiej grupy Rhenus.

Zamknięcie transakcji wymaga między innymi wystawienia promes przez banki finansujące OTL oraz agentów zabezpieczeń działających w imieniu obligatariuszy spółki. Docelowo transakcja ma zostać sfinalizowana po spełnieniu warunków zawieszających, ale nie wcześniej niż 17 sierpnia.

Zgodę na zawarcie transakcji wydał już niemiecki urząd antymonopolowy.

„Realizacja transakcji stanowi wykonanie przez grupę kapitałową emitenta istotnego elementu realizowanego planu naprawczego w zakresie podejmowanych działań mających na celu zbycie części aktywów przez emitenta, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności emitenta w zakresie obsługi klientów z segmentu żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem części sprzedanych aktywów. Transakcja pozwoli istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia grupy kapitałowej emitenta wobec jej wierzycieli finansowych” – poinformowało OT Logistics.

Na koniec I kwartału grupa OT Logistics miała 1,2 mld zł zobowiązań finanoswych, z czego ponad 70 proc. stanowiły zobowiązania z tytułu dzierżawy, wynajmu, itp. Dług netto wynosił wówczas 1,15 mld zł i przeszło 19-krotność rocznego zysku EBITDA.

Ponad dwa tygodnie temu OT Logistics porozumiało się z wierzycielami w sprawie przesunięcia terminu spłaty długów z 30 czerwca tego roku do 30 kwietnia 2021 r. 

Na Catalyst znajduje się tylko jedna z trzech serii obligacji OT Logistics, a obrót nią pozostaje zawieszony od półtora roku. Najpewniej nie zmieni się to do dnia wykupu (maj 2021 r.), gdyż istnieją wątpliwości prawne co do sposobu, w jaki przesunięto termin spłaty długu.

Niedawno spółka zobowiązała się ponowić starania o wprowadzenie do obrotu wartych 103,3 mln zł restrukturyzacyjnych obligacji serii H, których GPW już raz nie dopuściła na Catalyst.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje