sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Październikowa emisja Kruka dla instytucji trafiła na GPW

msd | 22 listopada 2023
Uplasowane przed miesiącem papiery dłużne o wartości 450 mln zł debiutują w środę bez transakcji, jak i zleceń po którejkolwiek ze stron arkusza ofert.

Za sześcioletnie niezabezpieczone obligacje Kruk zobowiązany jest płacić WIBOR 3M plus 4,65 pkt proc. Wysokość marży ustalono więc o 0,15 pkt proc. wyższej niż w poprzedniej emisji adresowanej do inwestorów instytucjonalnych, zamkniętej na początku tego roku. Z kolei w stosunku do ostatnich pięcioletnich detalicznych ofert Kruka marża jest wyższa o 0,65 pkt proc. (w przeszłości na ogół emisje spółki dla instytucji oraz inwestorów indywidualnych dzieliło 0,5 pkt proc.).

W środę do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami KRU1029, a także nie wystawiono dla nich ofert kupna lub sprzedaży. Na ogół bowiem instytucjonalny dług Kruka nie cieszy się płynnością. By wspomnieć, że uplasowaną w 2022 r. serią KRU0228 pierwsze transakcje zawarto dopiero po upływie trzech miesięcy od wprowadzenia na GPW, a wyemitowane na początku tego roku papiery KRU0129 nadal nie doczekały się handlu.

Regularnym handlem charakteryzują się natomiast obligacje emitowane przez Kruka do inwestorów indywidualnych. Pochodzące z sześciu ostatnich ofert papiery, które spółka plasowała przy 4-proc. marży, notowane są pomiędzy 99 a 100,1 proc., gdzie najniżej wyceniana jest seria KRU1028 sprzed półtora miesiąca.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii długu windykatora o łącznej wartości 2,16 mld zł, z czego w horyzoncie najbliższego roku wygasać będą wyłącznie dwie serie, w sumie za 50 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst