niedziela, 29 listopada 2020

Newsroom

PBG zwołało zgromadzenia obligatariuszy ws. przesunięcia terminu wykupu długu

msd | 10 czerwca 2019
Na dwa dni przed terminem wykupu trzech serii obligacji budowlana spółka chce się spotkać z inwestorami i przekonać ich do przesunięcia terminu wykupu restrukturyzacyjnego długu.

PBG zwołało na 28 czerwca zgromadzenia obligatariuszy papierów serii G, G1 oraz G3, które wygasają już 30 czerwca. Łączna wartość tego długu to 61,9 mln zł.

Papiery serii G, G1 oraz G3 to obligacje wyemitowane przez PBG w ramach układu, który spółka realizuje od 2016 r. Do spłaty wciąż pozostało jej jeszcze 442,4 mln zł zobowiązań układowych, w tym 347,3 mln zł obligacji.

Budowlana spółka już wcześniej informowała, że wystąpiła do obligatariuszy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłaty. Docelowego kształtu nowego harmonogramu wciąż jednak nie upubliczniono.

Jak wynika z treści sprawozdania finansowego PBG za 2018 r., od zgody obligatariuszy na przesunięcie terminów wykupu uzależniono możliwość kontynuowania działalności.

(…) Konieczność renegocjacji z obligatariuszami terminów wykupu poszczególnych serii obligacji wynika z opóźnienia w realizacji procesu dezinwestycji, tj. dezinwestycji obejmującej wyjście z projektu deweloperskiego na Ukrainie oraz sprzedaży nieruchomości należącej do spółki z grupy PBG DOM – informowano w sprawozdaniu finansowym PBG za 2018 r.

Część układowych obligacji PBG wprawdzie znajduje się na Catalyst (w tym serie G i G1), ale nie dochodzi nimi do żadnych transakcji.

Tydzień temu spółka poinformowała, że GPW odmówiła jej wprowadzenia na Catalyst trzech kolejnych serii obligacji restrukturyzacyjnych. Giełda uzasadnia to odmową audytora do wydania opinii z badania sprawozdania rocznego oraz tym, że PBG wystąpiło do obligatariuszy z wnioskiem o zmianę harmonogramu ośmiu serii papierów dłużnych. GPW miała też wziąć pod uwagę „ryzyko związane z nieterminowym wykonaniem części zobowiązań wynikających z postanowień układu”.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje