niedziela, 26 września 2021

Newsroom

PBS w Ciechanowie otrzyma wsparcie innego banku spółdzielczego

msd | 01 marca 2021
Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu udzieli Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowie wsparcia w restrukturyzacji portfela kredytowego oraz ustabilizowania sytuacji udziałowej.

Banki zawarły list intencyjny, który przewiduje współpracę mającą na celu przyspieszenie procesu sanacji PBS w Ciechanowie. WBS ma więc udzielić mu wsparcia w restrukturyzacji portfela kredytowego zabezpieczonego na nieruchomościach oraz wdrożeniu modelu i technologii w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorców, w tym deweloperów. 

Ponadto, PBS ma otrzymać pomoc w rozliczeniu wypowiedzianych udziałów przez byłych i aktualnych członków. 

„Współpraca w tym zakresie ma na celu stworzenie realnej alternatywy dla tych członków PBSC, którzy nie są zainteresowani dalszym uczestnictwem w PBSC” – podano w komunikacie.

Jak wskazano, na koniec 2019 r. WBS miał 1,4 mld zł sumy bilansowej, a jego współczynnik wypłacalności wynosił 14,53 proc.

„W przeszłości bank ten (WBS – red.) doświadczał podobnych trudności jak PBSC. W 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Plan Postępowania Naprawczego WBS a w latach 2017- 2019 bank ten notował coroczny wzrost współczynnika wypłacalności (…)” – podano także.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji PBS w Ciechanowie z terminami spłaty od czerwca tego roku do września 2027 r. Najkrótsze papiery BSC0621 wyceniane są przez sprzedającego na 99 proc. nominału. Najdłuższą serię BSC0927 kupić zaś można po 64,8 proc., co daje 11,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst