niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

msd | 20 września 2023
Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.

Rzeczywiste nakłady na budowę nowego zakładu mogą się jeszcze zwiększyć lub zmniejszyć o 25 proc. w stosunku do najświeższych szacunków, zastrzegły PCC Exol oraz PCC Rokita.

Zakończenie inwestycji realizowanej w ramach spółki celowej, w której oba podmioty kontrolują po 50 proc. udziałów, przewidziano na 2026 r. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowy zakład produkcyjny w Brzegu Dolnym ma zwiększyć wolumen możliwych do zaoferowania produktów oraz poszerzyć portfolio produktowe chemicznych spółek z grupy PCC.

O możliwej konieczności rewizji budżetu inwestycji w Brzegu Dolnym zarządy Exolu i Rokity informowały już od kilku kwartałów. Samo podniesienie szacowanych nakładów zbiegło się natomiast z istotnym osłabieniem ich wyników, jakie obserwowano w II kwartale.

Na Catalyst notowane są dwie stałokuponowe serie obligacji Exolu i siedem Rokity, także o stałym oprocentowaniu. W najbliższym czasie drugą ze spółek czekają trzy wykupy – od października do marca musi bowiem spłacić ona papiery o łącznej wartości 80 mln zł, co potencjalnie może skłaniać ją do powrotu na rynek z publicznymi ofertami (w lipcu KNF zatwierdziła nowe prospekty emisyjne Exolu i Rokity).

Najdłuższe papiery Rokity – PCR0527 – kwotowane są przez sprzedającego po 94,95 proc., co dawałoby kupującemu niecałe 7,1 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst