środa, 27 maja 2020

Newsroom

PFR uplasował obligacje za 18,5 mld zł

ems | 08 maja 2020
Za pięcioletnie papiery Polski Fundusz Rozwoju zapłaci 1,625 proc. rocznie. Emisję uplasowano z dyskontem (po 99,587 proc.).

Początkowo zakładano, że emisja będzie miała wartość 15 mld zł, ale – podobnie jak w poprzedni poniedziałek – ostatecznie zdecydowano o uplasowaniu większej puli.

Niespełna dwa tygodnie temu PFR pozyskał 16,3 mld zł z emisji czteroletnich, wówczas jednak kupon ustalono na 1,375 proc. Wyższy o 25 pkt bazowych kupon za wydłużenie terminu zapadalności o rok może wydawać się wysoką stawką, ale trzeba pamiętać, że w tym samym czasie rosła także rentowność obligacji skarbowych (o 15 pkt bazowych w przypadku papierów dziesięcioletnich). Obligacje PFR są objęte gwarancjami skarbowymi, dlatego rynek wycenia je podobnie co papiery skarbowe, z uwzględnieniem premii za podatek bankowy (obligacje skarbowe są z niego zwolnione) i niższą płynność.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje