wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

PKO BP chce zrefinansować obligacje podporządkowane

msd | 26 kwietnia 2022
Bank chce pozyskać od 1,7 do 2 mld zł z emisji podporządkowanego długu, aby zastąpić nim pochodzące z 2017 r. obligacje PKO0827.

Zarząd PKO BP wyraził zgodę na przeprowadzenie emisji nowych obligacji, które mogłyby zostać zaliczone do kapitałów Tier 2. Papiery ponownie miałyby dziesięcioletni okres spłaty, ale z opcją wcześniejszej spłaty. 

Z takiej opcji call bank chce właśnie skorzystać w odniesieniu do uplasowanych przed pięcioma laty obligacji serii OP0827 o wartości 1,7 mld zł, na GPW notowanych pod nazwą PKO0827. 

„Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły (…) środki pozyskane przez bank z emisji obligacji serii OP0827. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, opcja call obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji” – podano w komunikacie PKO BP.

Ewentualny przedterminowy wykup papierów serii OP0827 (PKO0827) zostałby prawdopodobnie zrealizowany 28 sierpnia tego roku, czyli po upływie pięciu lat od emisji.

We wtorek po południu obligacje PKO0827, za które bank płaci WIBOR 6M plus 1,55 pkt proc. marży, wyceniane są na 99,15 proc. wartości nominalnej, sięgającej 100 tys. zł. W przypadku nowych obligacji nominał ten wyniesie już jednak 500 tys. zł (obecne minimum to 400 tys. zł, wg obowiązującej ustawy o obligacjach).

Przed dwoma miesiącami zamiar zrefinansowania podporządkowanych obligacji zapowiedziało też PZU. Ubezpieczyciel chce uplasować do 3 mld zł długu w miejsce wartych 2,25 mld zł papierów PZU0727. W marcu z emisji podporządkowanych papierów do 400 mln zł zrezygnował natomiast Alior Bank, tłumacząc swoją decyzję niekorzystną sytuacją rynkową (ofertę zapowiedziano tuż przed wybuchem wojny).

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

 • Marża odsetkowa PKO BP przekroczyła 4,3 proc.

  18 maja 2023
  Wzrost dochodów odsetkowych do 4,2 mld zł w I kwartale pozwolił bankowej grupie zamortyzować 967 mln zł kosztów ryzyka prawnego walutowych hipotek i osiągnąć ponad 1,4 mld zł zysku netto, jak przed rokiem. Sam bilans PKO BP wskazuje z kolei na wzrost płynności i wypłacalności.
  czytaj więcej
 • Euroobligacje PKO BP debiutują na GPW

  21 kwietnia 2023
  Bank wprowadził na warszawską giełdę uprzywilejowane obligacje o wartości 750 mln euro, które w styczniu uplasował na europejskim rynku.
  czytaj więcej
 • Nieco mocniejszy bilans PKO BP

  10 marca 2023
  Mimo szeregu nadzwyczajnych obciążeń, bankowa grupa zamknęła ubiegły rok z ponad 3,3 mld zł zysku netto. Po roku nieprzerwanych spadków, w IV kwartale w końcu poprawiła współczynniki kapitałowe. Jej wskaźnik kredytów zagrożonych osiągnął rekordowo niski poziom.
  czytaj więcej
 • PKO BP uplasował obligacje na 750 mln euro - aktualizacja

  26 stycznia 2023
  Popyt zgłoszony przez 188 inwestorów przekroczył podaż trzykrotnie. Za trzyletnie uprzywilejowane papiery bank zaoferował 250 punktów marży i dyskonto w cenie emisyjnej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje