poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

PKO BP chce zrefinansować obligacje podporządkowane

msd | 26 kwietnia 2022
Bank chce pozyskać od 1,7 do 2 mld zł z emisji podporządkowanego długu, aby zastąpić nim pochodzące z 2017 r. obligacje PKO0827.

Zarząd PKO BP wyraził zgodę na przeprowadzenie emisji nowych obligacji, które mogłyby zostać zaliczone do kapitałów Tier 2. Papiery ponownie miałyby dziesięcioletni okres spłaty, ale z opcją wcześniejszej spłaty. 

Z takiej opcji call bank chce właśnie skorzystać w odniesieniu do uplasowanych przed pięcioma laty obligacji serii OP0827 o wartości 1,7 mld zł, na GPW notowanych pod nazwą PKO0827. 

„Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły (…) środki pozyskane przez bank z emisji obligacji serii OP0827. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, opcja call obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji” – podano w komunikacie PKO BP.

Ewentualny przedterminowy wykup papierów serii OP0827 (PKO0827) zostałby prawdopodobnie zrealizowany 28 sierpnia tego roku, czyli po upływie pięciu lat od emisji.

We wtorek po południu obligacje PKO0827, za które bank płaci WIBOR 6M plus 1,55 pkt proc. marży, wyceniane są na 99,15 proc. wartości nominalnej, sięgającej 100 tys. zł. W przypadku nowych obligacji nominał ten wyniesie już jednak 500 tys. zł (obecne minimum to 400 tys. zł, wg obowiązującej ustawy o obligacjach).

Przed dwoma miesiącami zamiar zrefinansowania podporządkowanych obligacji zapowiedziało też PZU. Ubezpieczyciel chce uplasować do 3 mld zł długu w miejsce wartych 2,25 mld zł papierów PZU0727. W marcu z emisji podporządkowanych papierów do 400 mln zł zrezygnował natomiast Alior Bank, tłumacząc swoją decyzję niekorzystną sytuacją rynkową (ofertę zapowiedziano tuż przed wybuchem wojny).

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

 • PKO BP proponuje dywidendę i buy-back

  12 kwietnia 2022
  Bank przedstawił akcjonariuszom propozycję wypłaty 2,3 mld zł dywidendy z zeszłorocznego zysku oraz utworzenie wartego 6,5 mld zł kapitału rezerwowego na skup akcji własnych.
  czytaj więcej
 • PKO BP miał 4,9 mld zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

  24 lutego 2022
  Rekordowy zysk zbliżył PKO BP do wypełnienia wszystkich strategicznych celów z rocznym wyprzedzeniem. Bank szykuje się do wypłaty 2,3 mld zł dywidendy.
  czytaj więcej
 • Udany kwartał PKO BP

  05 listopada 2021
  Po trzech kwartałach tego rynkowy lider miał przeszło 3,67 mld zł skonsolidowanego zysku netto i nadal mocny bilans z aktywami, które po raz pierwszy w historii przekroczyły próg 400 mld zł.
  czytaj więcej
 • Mocniejsza pozycja kapitałowa grupy PKO BP

  12 sierpnia 2021
  Na koniec II kwartału skonsolidowany współczynnik wypłacalności banku wzrósł do 18,9 proc., a nadwyżka kapitałowa o ponad 15 mld zł przekraczała regulacyjne minima. PKO BP nadal pozostaje nadpłynny, a dzięki sprzedaży wierzytelności udało mu się poprawić jakość aktywów kredytowych
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje