środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

PKO BP proponuje dywidendę i buy-back

msd | 12 kwietnia 2022
Bank przedstawił akcjonariuszom propozycję wypłaty 2,3 mld zł dywidendy z zeszłorocznego zysku oraz utworzenie wartego 6,5 mld zł kapitału rezerwowego na skup akcji własnych.

PKO BP chce, aby 49,8 proc. z zeszłorocznego zysku w kwocie 4,6 mld zł trafiło na dywidendę dla akcjonariuszy. Pozostała część pozostałaby niepodzielona, wynika z propozycji uchwał na ZWZ, które odbędzie się 12 maja. Dodatkowo bank proponuje też utworzenie wartego 6,5 mld zł funduszu rezerwowego na skup do 125 mln akcji własnych stanowiących 10 proc. istniejących obecnie walorów.

Propozycję skupu do 10 proc. akcji własnych bank tłumaczy nadwyżką kapitałową, którą mógłby rozdystrybuować wśród akcjonariuszy.

„W ocenie zarządu, bank posiada nadwyżkę kapitałów, a co za tym idzie funduszy własnych, odzwierciedlaną poprzez poziomy współczynników wypłacalności oraz dźwigni, pozwalających na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych. Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową banku, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, bank będzie w stanie sfinansować skup do 10 proc. akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej banku” – napisano w uzasadnieniu do uchwały o utworzeniu wartego 6,5 mld zł funduszu rezerwowego. 

Na koniec ubiegłego roku grupa PKO BP legitymowała się łącznym współczynnikiem kapitałowym na poziomie 18,23 proc., a jej współczynnik kapitału Tier 1 wynosił 17,03 proc. Było to odpowiednio 6,61 i 7,44 pkt proc. ponad regulacyjne minima oraz uprawniało do wypłaty 50 proc. zysku w postaci dywidendy. Na poziomie jednostkowym wskaźniki TCR i T1 banku wynosiły 19,84 oraz 18,47 proc.

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji PKO BP. Obie wyceniane są w okolicach 99 proc. nominału, który – zależnie od serii – wynosi 100 lub 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst