piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: Coraz mniej złudzeń

Emil Szweda | 04 marca 2022
Wbrew nadziejom, rentowność naszych papierów skarbowych wyszła na nowe szczyty trendu. Wojna przerwała też odrodzenie popytu na obligacje korporacyjne, bo większą wartość niż odsetki zaczyna mieć płynność.

Emocje rzadko bywają dobrym doradcą w inwestycjach, ale ostrożność inwestorów w podejściu do obligacji korporacyjnych jest zrozumiała. Wielu z nich może uznać, że jeśli sytuacja się ustabilizuje, obligacje zawsze zdążą odkupić, najwyżej zarobią o punkt czy dwa punkty procentowe mniej niż mieli nadzieję jeszcze miesiąc temu, natomiast jeśli będzie jeszcze gorzej niż jest, sprzedaż będzie trudna.

Niemniej, paniki, rozumianej jako wyprzedaż po każdej cenie wszystkiego, co można sprzedać, nie widać. Perspektywa najbliższych tygodni, a co dopiero lat, wciąż nie jest jednoznaczna. Szczególnie liczną grupą na Catalyst są deweloperzy, ale są to deweloperzy w dobrej kondycji finansowej (zwykle o niskich wskaźnikach zadłużenia i wysokiej płynności finansowej). Jedną stroną medalu jest wysoka inflacja i rosnące oprocentowanie kredytów, drugą rosnący popyt na materialne aktywa oraz napływ uchodźców, którzy przecież nie mogą wiecznie mieszkać w salach sportowych. Z tego powodu z jednej strony inwestorzy nie są skorzy do pozbywania się obligacji po każdej cenie, z drugiej jednak popyt cofnął się głębiej lub w ogóle wycofał zlecenia, co zdarza się szczególnie w przypadku papierów zapadających za dwa lata i dłużej, lecz trudno mówić o regule. Raczej o pojedynczych przypadkach. Bo kupujący obligacje nie są inwestorami skłonnymi do podejmowania nadmiernego ryzyka. Okazji do sprinterskiego zarobku dostarcza rynek akcji, obligacje to rynek dla maratończyków.

Powoli jednak zbliżamy się do punktu, w którym wzrost stóp procentowych i wyprzedzający je wzrost stawek WIBOR przestaje być czynnikiem wpływającym na korzyść rynku, a zaczyna być coraz większym ryzykiem. Nie chodzi już tylko o wynikający z tego wzrost kosztów odsetkowych i końcowy efekt w postaci spadku marż, ale także o popyt i wyniki sprzedażowe. Czyli o to, czy te marże w ogóle będą. Prawdę poznamy nieprędko, najwcześniej w raportach za I półrocze, a decyzje trzeba podejmować już teraz. Wiemy, że zapytania o kredyty hipoteczne spadły o jedną trzecią i jest to efektem samego wzrostu WIBOR. Historia zaczęła się od nowa zaledwie dziewięć dni temu i na wnioski jest po prostu zbyt wcześnie. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby pozwalać sobie na „ostrożny optymizm”, co do najbliższych lat.

Wyprzedaż złotego i wzrost notowań surowców podbijają oczekiwania inflacyjne. Choć najszybciej odczuwamy wzrost cen paliw, to prawdziwym problemem mogą być ceny żywności. Tylko w tym tygodniu notowania pszenicy wzrosły o 43 proc. (57 proc. od początku roku). Nic zatem dziwnego, że rynek oczekuje ostrzejszej reakcji RPP, która zbiera się już we wtorek. Przejawem tych oczekiwań jest spadek notowań obligacji skarbowych. Rentowność papierów dziesięcioletnich wzrosła do 4,27 proc., to jest najwyższego poziomu od ośmiu lat. Samo wybicie z prawie dwumiesięcznej konsolidacji nastąpiło w piątek, jakby inwestorzy do samego końca tygodnia zastanawiali się, czy obstawić scenariusz spowolnienia, który stłumi inflację, czy raczej spowolnienia połączonego ze wzrostem cen. Wybrali drugi scenariusz (nie musi być prawdziwy), choć w tym samym czasie rentowność niemieckich i amerykańskich papierów cofała się (niemieckich znów jest ujemna). Ale w tych dwóch przypadkach obligacje pełnią rolę bezpiecznych przystani, nasze najwyraźniej nie zaliczają się do tego grona.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: W oczekiwaniu na easy money

  09 czerwca 2023
  Przez pięć ostatnich dekad zakończenie cyklu podwyżek stóp w USA przekładało się na późniejszy rajd cen obligacji. Wyjątkiem był przypadek z początku lat 80., ale wtedy opóźnienie zostało odrobione z nawiązką w kolejnym roku. W analogicznej sytuacji rentowność naszych obligacji spadać jakoś nie chce.
  czytaj więcej
 • RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych

  06 czerwca 2023
  Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała główną stopę procentową na poziomie 6,75 proc.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: A WIRON spada

  02 czerwca 2023
  Od początku roku trzymiesięczny WIRON spadł z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.
  czytaj więcej
 • Majowa inflacja poniżej prognoz

  31 maja 2023
  Według szybkiego szacunku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w maju o 13,0 proc. r/r wobec 14,7 proc. r/r w kwietniu.
  czytaj więcej