niedziela, 24 stycznia 2021

Newsroom

Polnord bliżej odszkodowania w wieloletnim sporze

msd | 08 lipca 2020
Na rzecz dewelopera ustalono 34,7 mln zł odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego działek przejętych pod drogi publiczne na warszawskim Wilanowie.

Ustalone na rzecz Polnordu odszkodowanie dotyczy tylko części spornych działek. Ich łączna powierzchnia to 5,9 ha.

„Decyzje te nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Spółka, po szczegółowym przeanalizowaniu decyzji rozważy, czy złoży od nich odwołanie” – zastrzegł Polnord.

Deweloper od lat toczy spór w sprawie działek na warszawskim Wilanowie, przejętych pod publiczne drogi. W 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał korzystne dla spółki wyroki, w których przesądził o istnieniu odpowiedzialności odszkodowawczej Warszawy wobec Polnordu z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania działek o łącznej wartości 10 ha. Wyroki te utrzymał w mocy także Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargi kasacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Po przejęciu przez węgierską Cordię i wykupie większości giełdowych obligacji na Catalyst pozostała już tylko jedna seria długu Polnordu. To wygasające we wrześniu tego roku papiery PND0920 o wartości, które kwotowane są po 99,54/100,2 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje