sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Polnord zapowiada 55,1 mln zł odpisów

msd | 01 lipca 2020
W wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość nieruchomości kapitały własne deweloperskiej grupy obniżą się o 52,2 mln zł według stanu z końca I kwartału.

Polnord rozpoznał 55,1 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości nieruchomości, a jednocześnie dokonał odwrócenia 2,9 mln zł odpisu na jednej z nieruchomości. Łącznie oba działania obniżą kapitały własne grupy o 52,2 mln zł w sprawozdaniu za I kwartał, które spółka zobowiązała się opublikować 15 lipca. 

Na koniec 2019 r. grupa Polnordu miała 348,4 mln zł kapitałów własnych przy 1 mld zł aktywów. Po dniu bilansowym deweloper został jednak dokapitalizowany przez węgierską Cordię kwotą 137,5 mln zł, która pozwoliła mu zażegnać płynnościowe problemy.

Na Catalyst pozostaje jedna seria obligacji Polnordu o wartości 18 mln zł i terminie spłaty we wrześniu tego roku. W ostatniej transakcji wyceniano je na 99,5 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje