czwartek, 23 września 2021

Newsroom

Popyt na detaliczne papiery skarbowe nie ustaje

msd | 14 maja 2021
Sprzedaż obligacji oszczędnościowych osiągnęła 3,88 mld zł w kwietniu wobec 3,90 mld zł miesiąc wcześniej. Nadal rekordy popularności biją jednak najkrótsze papiery trzymiesięczne.

Sięgający 3,88 mld zł popyt na obligacje detaliczne w kwietniu był trzecim wynikiem w historii, ale i zarazem o 28,4 proc. gorszym rok do roku. Ubiegłoroczny kwiecień był jednak okresem wyjątkowym, gdy rekordową wówczas sprzedaż papierów oszczędnościowych nakręcała zapowiedź obniżenia odsetek w kolejnych ofertach.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w kwietniu tego roku nadal największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje trzymiesięczne (1,87 mld zł), a na drugim miejscu znajdowały się antyinflacyjne czterolatki (1,27 mld zł). Daleko za nimi znajdowały się emerytalne papiery 10-letnie (358 mln zł), razem ze stałokuponowymi obligacjami dwuletnimi (355 mln zł). Z kolei popyt na sześcio- i 12-letnie papiery rodzinne sięgnął w sumie  26 mln zł.

Po czterech miesiącach tego roku łączna sprzedaż obligacji detalicznych znajdowała się na poziomie 13,99 mld zł wobec 12,59 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje