sobota, 22 września 2018

Newsroom

Pragma Inkaso powoli wychodzi na prostą z wynikami

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 listopada 2017
W III kwartale spółka po raz pierwszy w tym roku miała jednostkowy zysk netto. Na poziomie grupy sytuacja Pragmy Inkaso wciąż determinowana jest głównie rozwojem biznesu w spółce faktoringowej.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • WB Electronics ograniczyło zadłużenie

  21 września 2018
  Zbrojeniowa grupa zakończyła I półrocze ze stratą i ujemnymi przepływami operacyjnymi. W redukcji zadłużenia pomogła jej więc nie tyle podstawowa działalność, co dokapitalizowanie.
  czytaj więcej
 • Idea Bank miał 404,6 mln zł straty netto w II kwartale

  21 września 2018
  Ogromna, ale i w większości oczekiwana strata, to pokłosie szeregu odpisów i rezerw. Bank zapowiada zyski w kolejnych okresach, co ma pomóc odbudować kapitałowe braki. Na przyszły rok zaplanowano też dokapitalizowanie przez głównego akcjonariusza.
  czytaj więcej
 • Solidny kwartał Vantage Development

  10 listopada 2017
  Wrocławski deweloper nie tylko znacznie poprawił wyniki w III kwartale, ale wypracował też sporo gotówki z działalności operacyjnej, co pozwoliło obniżyć zadłużenie finansowe netto oraz zwiększyć i tak niezłą płynność. Ten korzystny obraz nieco zamazuje bliski obligacyjnych kowenantów poziom ogólnego zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Wyniki Rokity w górę, ale bez poprawy w płynności

  10 listopada 2017
  Na koniec września posiadana gotówka pokrywała 7,3 proc. krótkoterminowych zobowiązań grupy. Tak niskiej płynności gotówkowej Rokita nie miał przynajmniej od początku 2014 r.
  czytaj więcej

Emisje