czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

PragmaGO może na nowo ruszać z publicznymi emisjami obligacji

msd | 15 września 2023
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny faktoringowej spółki dla programu publicznych ofert papierów dłużnych o łącznej wartości do 500 mln zł.

Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji PragmaGO będzie mogła plasować obligacje zabezpieczone oraz niezabezpieczone, a prowadzenie ofert ponownie powierzone zostanie Domowi Maklerskiemu BDM. 

W ramach poprzedniego programu do 150 mln zł, któremu prospekt wygasł w połowie lipca, PragmaGO pozyskała łącznie 77,8 mln zł. I za wyjątkiem pierwszej oferty, trzy kolejne emisje cieszyły się dwu-, trzykrotnymi nadsubskrypcjami. Po raz pierwszy spółka zaproponowała niezabezpieczony dług, ale z marżami sięgającymi 5,3-6 pkt proc. i przy okresach spłaty skróconych do około dwóch lat.

Oczekując na zatwierdzenie nowego prospektu, w ostatnich dniach PragmaGO pozyskała też 12 mln zł z emisji adresowanej do inwestorów kwalifikowanych i nie więcej niż 149 osób fizycznych, co kiedyś po prostu nazwalibyśmy ofertą prywatną. 

Niezależnie od planów związanych z publicznymi ofertami na podstawie prospektu, pod koniec sierpnia PragmaGO ustanowiła też wart 300 mln zł program, w ramach którego prawdopodobnie zaproponuje swój dług inwestorom instytucjonalnym.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Pragmy o łącznej wartości 155,8 mln zł i terminach spłaty do października 2026 r. Pochodzące z tegorocznych ofert niezabezpieczone papiery PRF0125, PRF0425 oraz PRF0925 wyceniano w czwartek przy około 5,1-5,3 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje