wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

PragmaGO wyemitowała kolejne obligacje

msd | 18 grudnia 2020
Faktoringowa spółka uplasowała wśród 44 inwestorów 3,5-letnie stałokuponowe papiery dłużne serii S o wartości 7 mln zł.

PragmaGO na razie nie ujawnia wysokości zaoferowanego inwestorom kuponu. W przypadku uplasowanych w listopadzie obligacji na 12 mln zł ustalono go na 5,75 proc. rocznie, ale przy czteroletnim okresie spłaty.

Podobnie jak poprzednio, zabezpieczeniem nowych obligacji jest zastaw na wierzytelnościach.

Subskrypcję na nowy dług Pragmy prowadzono już po ogłoszeniu, że spółka zostanie przejęta przez fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, a jej akcje mogą zostać wycofane z obrotu na GPW.

Docelowo wyemitowane właśnie papiery serii S mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się pięć starszych emisji Pragmy z terminami spłaty w latach 2021-2024. Uplasowane w listopadzie stałokuponowe papiery PRF1124 wyceniane są na 102 proc. nominału, co daje 5,12 proc. rentowności brutto.

Pomimo nadchodzących zmian właścicielskich, w wyniku których PragmaGO ma zostać dokapitalizowana, spółka nie rezygnuje też z planu prowadzenia publicznych emisji obligacji. W KNF na zatwierdzenie czeka jej prospekt dla programu emisji o wartości 100 mln zł.  

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje