wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

PragmaGO znacząco zwiększa apetyt na detaliczne obligacje

msd | 31 marca 2023
Faktoringowa spółka ustanowiła publiczny program emisji o wartości 500 mln zł wobec 150 mln zł w przypadku programu trwającego do lipca tego roku.

PragmaGO zwróci się do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie nowego prospektu emisyjnego. W ramach ustanowionego programu spółka będzie mogła plasować zabezpieczone lub niezabezpieczone papiery dłużne z okresem spłaty do pięciu lat.

Do lipca tego roku PragmaGO ma ważny prospekt dla programu o wartości 150 mln zł, z którego w dwóch emisjach pozyskała do tej pory 32,8 mln zł.

W ostatniej emisji Pragmy, przeprowadzonej w styczniu tego roku, popyt ze strony inwestorów blisko trzykrotnie przekroczył wartość oferty ustalonej na 20 mln zł. Spółka zaproponowała jednak zasadniczo inne warunki niż wcześniej. Skróciła tenor z czterech do dwóch lat, jednocześnie podnosząc marżę z 4 do 6 pkt proc. Wycofała za to zabezpieczenie.

Na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Pragmy, z czego w tym roku wygasać będzie jedna (10 mln zł w lipcu). Pochodzące ze styczniowej oferty papiery PRF0125 kwotowane są na 101,0/101,69 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje