czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Prime Car Management powrócił na Catalyst

msd | 11 maja 2018
Po ponad sześciu latach firma leasingowa ponownie wprowadziła swoje obligacje do giełdowego obrotu. Tym razem są to trzyletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plis 1,7 pkt proc. marży.

Na zabezpieczenie długu ustanowiono zastaw do 150 proc. na należących do emitenta samochodach. Ponadto, na zabezpieczenie ustanowiono też zastaw na rachunku bankowym, poręczenia spółek zależnych Futura Leasing i Masterlease oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Pomimo trzyletniego okresu spłaty emitent zagwarantował sobie opcję wcześniejszego wykupu, z której może korzystać w dniach płatności odsetek, najwcześniej w grudniu tego roku. PCM musiałby zapłacić wówczas 1,25 proc. premii, która co sześć miesięcy maleje o 0,25 pkt proc. W warunkach emisji zapisano też szereg kowenantów, w tym limity dla wskaźników dług/EBITDA i dług/kapitały własne. Pierwszy z nich musi pozostać poniżej 3,0x, drugi zaś ma się w tym roku mieścić w 3,5x, później jednak limit ten stopniowo rośnie, do 4,5x w grudniu 2020 r. Umieszczone w warunkach emisji wskaźniki regulują także poziom należności przeterminowanych oraz poziom zabezpieczenia na pojazdach.

Póki co, na koniec I kwartału – zgodnie z poświadczeniem zgodności – wskaźniki dług/kapitał własny i dług/EBITDA wynosiły odpowiednio 3,36x oraz 2,53x.

Warte 250 mln zł obligacje PCM objęło 11 inwestorów. Papiery przydzielono w ramach programu emisji do 500 mln zł. W grudniu przedstawiciele spółki zapowiadali, że w 2018 r. planowane są kolejne emisje.

Do godz. 15.40 nie handlowano debiutującymi obligacjami PCM1220. Nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży. 

Obligacje PCM notowane były w przeszłości na Catalyst, po raz ostatni ponad sześć lat temu. Za wykupione wówczas papiery (dwie serie, w tym jedną przed terminem) spółka płaciła o 4,8 pkt proc. wyższą marżę niż obecnie.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje