czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Publiczna emisja i2 Development trafiła na Catalyst

msd | 26 maja 2017
Warte 10 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ramach marcowo-kwietniowej emisji publicznej, którą wrocławski deweloper prowadził na podstawie memorandum.

Dwuipółletni dług oprocentowany jest na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy braku zabezpieczenia. To te same warunki, które i2 oferowało w styczniowej ofercie prywatnej. Z wartej do 20 mln zł emisji spółka pozyskała wówczas 15 mln zł, a papiery zadebiutowały na Catalyst miesiąc temu.

Debiutujące w piątek obligacje serii D objęło na rynku pierwotnym 85 inwestorów. Złożone zapisy zredukowano symbolicznie, o 0,6 proc.

Termin spłaty papierów ustalono na październik 2019 r., ale na żądanie emitenta może on ulec skróceniu. Przedterminowa spłata może być realizowana w dniach płatności odsetek, najwcześniej po roku od emisji. Obligatariuszom przysługiwałaby wówczas premia, której początkowa wysokość sięga 0,75 proc., później zaś spada do 0,5 i 0,25 proc.

Właściciele papierów i2 będą natomiast mogli żądać wcześniejszej spłaty obligacji, gdy spółka dopuści się do naruszenia któregoś z zapisanych w warunkach emisji kowenantów. Wśród nich określono między innymi, że skonsolidowane zadłużenie netto nie może przekroczyć 0,7x kapitałów własnych, a wypłata dywidendy nie może być wyższa od 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Do godz. 16. nie handlowano debiutującymi papierami I2D1019. Na sprzedaż wystawiono 10 obligacji po 105 proc., co przy zawarciu transakcji oznaczałoby konieczność zadowolenia się 3,91 proc. rentowności brutto. Nie jest to jednak konieczność, bo serię I2D0710 nabyć można od ręki przy 6,33 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst