niedziela, 29 marca 2020

Newsroom

Publiczna emisja i2 Development trafiła na Catalyst

msd | 26 maja 2017
Warte 10 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ramach marcowo-kwietniowej emisji publicznej, którą wrocławski deweloper prowadził na podstawie memorandum.

Dwuipółletni dług oprocentowany jest na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy braku zabezpieczenia. To te same warunki, które i2 oferowało w styczniowej ofercie prywatnej. Z wartej do 20 mln zł emisji spółka pozyskała wówczas 15 mln zł, a papiery zadebiutowały na Catalyst miesiąc temu.

Debiutujące w piątek obligacje serii D objęło na rynku pierwotnym 85 inwestorów. Złożone zapisy zredukowano symbolicznie, o 0,6 proc.

Termin spłaty papierów ustalono na październik 2019 r., ale na żądanie emitenta może on ulec skróceniu. Przedterminowa spłata może być realizowana w dniach płatności odsetek, najwcześniej po roku od emisji. Obligatariuszom przysługiwałaby wówczas premia, której początkowa wysokość sięga 0,75 proc., później zaś spada do 0,5 i 0,25 proc.

Właściciele papierów i2 będą natomiast mogli żądać wcześniejszej spłaty obligacji, gdy spółka dopuści się do naruszenia któregoś z zapisanych w warunkach emisji kowenantów. Wśród nich określono między innymi, że skonsolidowane zadłużenie netto nie może przekroczyć 0,7x kapitałów własnych, a wypłata dywidendy nie może być wyższa od 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Do godz. 16. nie handlowano debiutującymi papierami I2D1019. Na sprzedaż wystawiono 10 obligacji po 105 proc., co przy zawarciu transakcji oznaczałoby konieczność zadowolenia się 3,91 proc. rentowności brutto. Nie jest to jednak konieczność, bo serię I2D0710 nabyć można od ręki przy 6,33 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Spadek wskaźników płynności Marvipolu

  27 marca 2020
  Z powodu wzrostu krótkoterminowych zobowiązań, szczególnie wynikających z obligacji, deweloperska grupa zakończyła 2019 r. z najniższymi wskaźnikami płynności od czasu podziału. Poprawę przynieść mógł dopiero początek 2020 r.
  czytaj więcej
 • Arctic Paper znów musiało negocjować kowenanty z bankami

  27 marca 2020
  Jak wynika ze sprawozdania finansowego producenta papieru, na koniec 2019 r. ponownie naruszył on bankowe kowenanty, tym razem między innymi z powodu nadmiernych nakładów inwestycyjnych. Niedawno ustalono jednak, że banki nie skorzystają ze swoich uprawnień.
  czytaj więcej
 • PCC Exol poprawił zdolność do obsługi zadłużenia

  27 marca 2020
  Spadek długu netto przy poprawie wyników pozwolił chemicznej grupie na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do najniższego poziomu od czasu debiutu na GPW. Płynności pomogło lutowe refinansowanie obligacji, przeprowadzone tuż przed wybuchem epidemii, która zastała grupę w szczególnie niekomfortowym momencie – sezonowo ujemnego cash flow operacyjnego.
  czytaj więcej
 • Obniżka stóp może kosztować Aliora do 140 mln zł rocznie

  27 marca 2020
  Informując o negatywnym wpływie wpływie decyzji RPP na wyniki bank zapewnił jednocześnie o „bezpiecznych poziomach” wskaźników płynności i zwiększeniu bufora kapitałowego.
  czytaj więcej

Emisje