piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (maj 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 13 czerwca 2019
Obroty w maju na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 210,72 milionów zł, czyli o 20,62 milionów zł więcej niż 12- miesięczna średnia. Były większe o 11,19 proc. w porównaniu do kwietnia i o 41,98 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym majem.

W maju Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 17 p.b. Dla 7 z analizowanych sektorów nastąpił spadek, a dla 9, w tym Getin Noble Bank, nastąpił wzrost ZDM. Największe spadki (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorze Przemysł (-412 p.b.), Wierzytelności (-31 p.b.) i Usługi Finansowe (-18 p.b.). Największe wzrosty ZDM (powyżej 10 p.b.) zanotowano w sektorach: Fundusz (+111 p.b.), Pożyczki (+40 p.b.), Retail (+35 p.b.), IT (+19 p.b.), Budownictwo (+19 p.b.) oraz Deweloperzy Mieszkaniowi (+13 p.b.). Obligacje Getin Noble Banku odnotowały wzrost ZDM aż o +437 p.b. W maju wzrosły ceny dla 30 proc. papierów, a spadły dla 31 proc. Jest to pierwszy miesiąc od listopada ubiegłego roku, gdy więcej papierów taniało.

Liderem wzrostów były obligacje OT Logistics serii OTS0220, które w ubiegłym miesiącu wzrosły aż o 19,2 proc. W ciągu ostatnich 6 miesięcy ich kurs wzrósł aż o 45,3 proc. Tak silny wzrost został osiągnięty na jednej z ostatnich sesji maja, tuż po informacji o emisji przez OTS obligacji serii H, co było ostatnim z kluczowych etapów restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy. Drugie największe wzrosty zaliczyły obligacje AIN0421 wyemitowane przez ABS Investment. Wzrost jest prawdopodobnie związany z przekazanym raportem za pierwszy kwartał oraz jest częścią korekty po dużych spadkach odnotowanych w pierwszych czterech miesiącach roku. Pozostałe serie nie wzrosły o więcej niż 5 proc. miesięcznie.

Najbardziej spektakularny spadek notowań zaliczyły obligacje serii KAN0619 wyemitowane przez Zakłady Mięsne Henryk Kania, których termin wykupu przypada na 24 czerwca 2019. Odpowiadają za to poważne problemy płynnościowe Spółki, która w czerwcu ma do wykupu obligacje o wartości 50 mln zł oraz kredyty do spłaty o wartości ok. 120 mln zł (dane ze sprawozdania finansowego za 2018). Pod koniec maja Spółka przekazała raport za pierwszy kwartał, w którym wygenerowała prawie 10 milionów straty netto oraz pokazała jedynie 115 tysięcy zł środków pieniężnych na rachunku,. W ostatnich dniach Spółka poinformowała o ograniczeniu produkcji, z możliwością jej całkowitego wstrzymania, o złożeniu wniosku o przyspieszone postępowanie układowe wraz z propozycją układową i wstępnym planem restrukturyzacji, oraz o wypowiedzeniu Spółce umów kredytowych przez banki. 7 czerwca 2019 Sąd otworzył przyśpieszone postępowanie układowe i wyznaczył nadzorcę sądowego. Obecnie wszystkie serie obligacji tego emitenta notowane są w okolicach 20 proc. wartości nominału.

Duże spadki zaliczyły też obligacje Idea Banku serii IDA0820, które spadły o 26,5 proc. w ciągu miesiąca oraz 6 serii obligacji Getin Noble Ganku, które zaliczyły co najmniej 12 proc. spadek kursu. Banki nadal nie uporały się ze swoimi problemami. Według zapowiedzi, rozmowy z inwestorem strategicznym powinny zakończyć się w czerwcu, co może być momentem przełomowym dla przyszłości banków, zwłaszcza że ostatnia decyzja KNF o braku zgody na ich połączenie, a także o powołaniu kuratora dla Idea Banku wprowadziła na rynek jeszcze więcej niepewności.

Obroty

Obroty w maju na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 210,72 milionów zł, czyli o 20,62 milionów zł więcej niż 12- miesięczna średnia. Były większe o 11,19 proc. w porównaniu do kwietnia i o 41,98 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym majem. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 2,53 miliony zł, czyli o 9,60 miliona zł mniej niż przed miesiącem i o 4,32 miliony zł mniej niż przed rokiem. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 146,17 milionów zł i odpowiadały za 69,4 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o prawie 10 milionów zł wyższe.

Kolejny już miesiąc z rzędu największy obrót wygenerowano na obligacjach PZU serii PZU0727. Wyniósł on aż 24,8 milionów zł co odpowiada za 17 proc. obrotu obligacji korporacyjnych w maju. Stanowi też prawie 35 proc. sumy obrotów dziesięciu serii o najwyższych obrotach. Drugi największy obrót na poszczególnej serii wygenerowano na obligacjach PKN Orlen serii PK10622. Wyniósł on 8,2 miliony zł i był prawie 4 razy większy niż w kwietniu. Kolejne w naszym zestawieniu są papiery banku Pekao serii PEO1027 z obrotem 7,4 miliony zł. milionów zł. Co ciekawe była to jedyna seria obligacji tego banku, na której została zawarta jakakolwiek transakcja. Kolejną serią cieszącą się popularnością w maju były kolejne obligacje PKN Orlen - serii PKN0722, z obrotem równym 6,8 milionów zł. Również przychylnością inwestorów cieszyły się obligacje banku PKO BP serii PKO0328, na których obrót osiągnął 6,6 milionów zł. Pozostałe obligacje osiągnęły obrót poniżej 5 milionów zł.

Jeśli chodzi o największe obroty według emitentów, to na pierwsze miejsce po dwóch miesiącach wraca PZU, za którego wynik odpowiada obrót na ich jedynej serii obligacji PZU0727. Drugie miejsce zajmuje PKN Orlen, którego obroty wyniosły w maju 19,2 miliony zł. Wielkość obrotu na obligacjach tej Spółki w maju, osiągnęła sumę wartości obrotu jaką wygenerowały w marcu i kwietniu. Za tak wysokie obroty odpowiadał dużo większy handel na seriach PK10622 i PKN0722 niż w poprzednich miesiącach. Warto zauważyć, że obrót na obligacjach Orlenu stanowi aż 1,7 proc. łącznej wartości emisji (średnia w zestawieniu 0,7 proc.), co dodatkowo świadczy o popularności papierów tego emitenta pośród inwestorów. Trzecie miejsce zajmuje PKO BP. Na dwóch seriach obligacji banku wygenerowano 10,8 milionów zł obrotu. Duże obroty wygenerowano także na obligacjach dewelopera Ghelamco Invest. Wyniosły one 10,2 miliony zł. Jest to wartość mniejsza niż przed miesiącem o 1,4 miliona zł mimo większej łącznej wartości emisji uplasowanej na rynku.

Oprócz wymienionych wyżej emitentów, wysokie obroty wygenerowano także na obligacjach Kruka (9,1 mln zł), Echo Investment (8,6 mln zł), Pekao (7,4 mln zł), Alior Banku (7,4 mln zł), mBanku (5,7 mln zł) oraz Getin Noble Banku (4,6 mln zł).

Zapadalność

W czerwcu przypada termin zapadalności dla ośmiu serii obligacji korporacyjnych (bez GBK0619) notowanych na Catalyst o łącznej wartości nominalnej równej 329,5 milionów zł. Najwięcej do wykupu ma Ghelamco Invest – 115,5 milionów zł, a najmniej inny deweloper – Ronson, który ma do wykupu obligacje o wartości zaledwie 4,5 milionów zł. Oprócz nich do wykupu szykuje się też Kredyt Inkaso (35,0 mln zł), MCI Capital (54,5 mln zł) i Benefit Systems (70,0 mln zł). W czerwcu zapadają też obligacje ZM Henryk Kania (50,0 mln zł), jednak z uwagi na sytuacje emitenta ich wykup jest niepewny.

Debiuty

W maju odbyły się pierwsze notowania 6 nowych serii obligacji o łącznej wartości emisji 1,342 miliarda zł. Jest to wartość aż 71 proc. mniejsza niż w kwietniu i 4 proc. mniejsza niż w maju ubiegłego roku. Najwięcej obligacji na rynek wprowadził Cyfrowy Polsat w ramach serii CPS0426. Ich łączna wartość nominalna wynosi 1 miliard zł, a wartość 1 obligacji wynosi 1000 zł przy oprocentowaniu zmiennym wynoszącym WIBOR 6M + 1,75 pkt proc. marży.

Na Catalyst wprowadzono też nowe obligacje aktywnego w ostatnim czasie dewelopera - Ghelamco Invest. Są to serie GHE0222 i GHJ0322, których kupon wynosi WIBOR 6M + 4,50pkt proc. marży, a wartość pojedynczej obligacji wynosi 1000 zł. Warto zauważyć, że marża płacona za te serie jest o 25 pkt. bazowych wyższa, w porównaniu z obligacjami wprowadzonymi na Catalyst w zeszłym miesiącu.

W maju odbyło się też pierwsze notowanie kolejnej serii obligacji wyemitowanej przez Kruka – KRU0325 o łącznej wartości 115 milionów zł. Wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100 zł, a kupon o wartości WIBOR 3M + 4 pkt proc. wypłacany jest kwartalnie. W porównaniu z wprowadzonymi na rynek obligacjami w marcu, Kruk zwiększył marże o 50 pkt. bazowych.

Nowe emisje

Największą nową emisje przeprowadziło PGE, które uplasowało dwie serie obligacji o łącznej wartości 1,4 miliarda zł. Emisja na 1 miliard zł obejmuje papiery 10-letnie, natomiast emisja na 400 milionów zł dotyczy papierów 7-letnich. Wartość nominalna jednej obligacji z dwóch serii wynosi 1000 zł.

Najciekawszą pod względem warunków spłaty nową emisją jest ta przeprowadzona przez Vindexus. Nowa emisja to pięcioletni amortyzowany i zabezpieczony dług. Amortyzacja będzie przeprowadzana co 6 miesięcy, zaczynając od listopada 2020 roku, a spłacane będzie każdorazowo 12,5 proc. wartości nominału. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych funduszy sekurytyzacyjnych.

Swoją pierwszą emisje obligacji korporacyjnych przeprowadził Polski Holding Nieruchomości. Uplasował on planowane 160 milionów zł czteroletnich obligacji w ramach oferty prywatnej. Z kolei drugi z deweloperów, który przeprowadził emisję w ostatnim czasie emisje niestety nie uplasował tyle obligacji ile planował. GTC zebrało jedynie 9,44 milionów euro z planowanych 20.

Bardzo ważną emisje przeprowadził też OT Logistics, która rozliczona została poprzez potrącenie wierzytelności z obligacji serii D i F. Był to ostatni z kluczowych etapów trwającego w Spółce procesu restrukturyzacji zadłużenia.

W maju miały miejsce jeszcze dwie emisje. Kancelaria Medius wyemitowała obligacje serii P o wartości 5 milionów euro, które zostały objęte przez dwóch inwestorów. Najmniejszą emisje przeprowadziła Pragma Faktoring o wartości 1,68 miliona zł. Była ona skierowana do pracowników i współpracowników emitenta.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje