środa, 12 maja 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Wzrosty potwierdzone obrotami

Marek Żmudzin, analityk DM NWAI | 07 lipca 2017
Zeszło miesięczna aktywność ze strony inwestorów indywidualnych została utrzymana, a napływy do funduszy inwestycyjnych oraz koniec drugiego kwartału spowodowały większe zakupy ze strony funduszy. W rezultacie, w czerwcu zaobserwowaliśmy wzrost cen obligacji w większości sektorów na rynku Catalyst, który odbył się przy większej niż w poprzednich miesiącach aktywności.

Notowania

Średnia zmiana ceny ważona obrotami wzrosła o 0,17 proc. Spośród 17 analizowanych sektorów 11 zanotowało spadek zero discount margin, którego średnia zmiana, ważona obrotami, spadła o 7 bps. Najlepiej zaprezentowały się firmy z sektora funduszy (- 73 bps), IT (-55 bps) oraz telekomunikacji (-32 bps). Z kolei najsłabiej wypadli emitenci z sektora firm pożyczkowych (+102 bps) oraz usług finansowych (+46 bps). Implikowane rentowności spadły dla 69% notowanych papierów.

W statystyce wzrostów przodują obligacje Fast Finance (seria FFI0121), które mocno odrobiły majowe spadki i wzrosły w tym miesiącu o 8,7 proc. Ponadto, nie mieliśmy do czynienia z innymi spektakularnymi wzrostami. Były one rozłożone równomiernie na całym rynku. Mimo wszystko możemy wyróżnić serię VTT0919 Vantage Development, której cena wzrosła o 2,4 proc. w reakcji na plan wycofania spółki z giełdy. Delisting oznacza naruszenie kowenantu zapisanego w warunkach emisji tej serii.

Wśród największych spadków zdecydowanie wyróżniają się obligacje serii ERC0918 Eurocentu, które potaniały o 73,2 proc. Spółka nie wykupiła w czerwcu zapadających obligacji o wartości 1,8 mln zł, co było tylko początkiem problemów. Kilka dni później ze stanowiska zrezygnował prezes spółki, a sam Eurocent utracił jedno ze swoich źródeł finansowania. W rezultacie spółka (już w lipcu) złożyła wniosek o upadłość i przegotowuje się do procesu restrukturyzacji. Tym samym ostatnia dobra passa firm pożyczkowych została przerwana, mimo wzrostów w przypadku pozostałych emitentów tego sektora.

Słabszy okres notują ostatnio obligacje Getin Noble Banku. Większość notowanych serii potaniała w czerwcu, a ich średnia, ważona obrotami, zmiana zero discount margin wzrosła o 14 bps i wyniosła na koniec miesiąca 4,93 proc. Natomiast GNB uplasował w ostatnim czasie kolejną publiczną emisję, której oferowana marża uległa obniżeniu do 4 proc. Ponownie mamy więc sytuację, w której na rynku wtórnym są dostępne obligacje o większej rentowności niż na rynku pierwotnym.

Zapadalność

W lipcu termin wykupu ma osiem serii obligacji. Poza Action nie powinno być kłopotów z wykupem zapadającego zadłużenia, ich kursy oscylują w granicach nominału. Część z nich wyemitowało niedawno nowy dług (Voxel pod koniec maja zrolował obligacje, Capital Service w czerwcu, Kredyt Inkaso w marcu, a Getin co miesiąc plasuje publiczne emisje).

Obroty

Po bardzo słabej aktywności w dwóch poprzednich miesiącach, koniec drugiego kwartału wypadł całkiem przyzwoicie. Wartość obrotów sesyjnych podczas 21 dni sesyjnych w czerwcu wyniosła 211,1 mln zł, co w porównaniu z zeszłym rokiem oznacza rezultat wyższy o 15,2 proc. (183,2 mln zł czerwiec 2016 r.). Wartość obrotów w transakcjach pakietowych była mniejsza niż w poprzednim miesiącu i wyniosła 4,3 mln zł. Obrót obligacjami korporacyjnymi zamknął się w kwocie 114,3 mln zł (-14,4 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 83,4 mln zł (+82,9 proc. r/r).

Do najchętniej handlowanych serii należały papiery Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB0826 – 20,9 mln zł), Alior Banku (ALR1221 – 6,3 mln zł), PKN Orlen (PKN0418 – 4,9 mln zł), Kruka (KRU0521 – 3,1 mln zł) oraz Getin Noble Banku (GNB0318 – 2,7 mln zł).

Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Europejskiego Banku Inwestycyjnego (21,0 mln zł), Getin Noble Banku (15,4 mln zł), Kruka (9,8 mln zł), Alior Banku (9 mln zł) oraz Ghelamco Invest (8,1 mln zł).

Na koniec miesiąca w obrocie znajdowało się 911 instrumentów (+13,9 proc. r/r), w tym 599 obligacji korporacyjnych (+19,8 proc. r/r).

Debiuty na Catalyst i nowe emisje

W czerwcu na Catalyst pierwsze notowanie miało 13 nowych serii obligacji. Największym pojedynczym debiutem była publiczna emisja Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości nominalnej 1,5 mld zł. Drugą emisję na podstawie prospektu wprowadził do obrotu GetBack (79,3 mln zł). Wśród nowych emitentów na Catalyst zadebiutowały obligacje spółki działającej na rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej – Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) (50 mln zł), firmy prowadzącej badania laboratoryjne – J.S. Hamilton Poland (40 mln zł) oraz Idea Banku (30,4 mln zł). Pierwsze notowania nowych serii miały również: Lokum Deweloper (75 mln zł), J.W. Constuction (70 mln zł), Archicom (60 mln zł), Best (60 mln zł), PCC Rokita (25 mln zł), Pragma Faktoring (15 mln zł) Kancelaria Medius (5,7 mln zł) oraz Getback (1,5 mln zł).

Rynek nowych emisji został zdominowany tym razem przez PZU. Ubezpieczyciel, chwilę po wejściu w życie nowelizacji ustawy o obligacjach, która umożliwiła mu emisję obligacji podporządkowanych, wyemitował dług o wartości 2,25 mld zł. Za 10 letnie papiery PZU płaci 1,80 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Emisja była skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Z innych znaczących emisji możemy wyróżnić: GetBack (221,4 mln zł w kilku seriach), Echo Investment (100 mln zł), AB (75 mln zł), Getin Noble Bank (40 mln zł), Murapol (28,2 mln zł), PCC Rokita (25 mln zł), Capital Service (20 mln zł), MCI Capital (20 mln zł) oraz Kruk (20 mln euro).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje