czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Rentier zebrał 5,9 mln zł

msd | 15 maja 2023
W przedostatniej emisji na podstawie obecnego prospektu Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał 5,91 mln zł od 32 inwestorów.

Kwietniowo-majową ofertę certyfikatów Rentiera cechował zauważalnie niższy popyt w stosunku do trzech poprzednich emisji, z których fundusz pozyskał łącznie 45 mln zł. Pozyskany tym razem kapitał okazał się niższy od obsłużonych w kwietniu umorzeń, sięgających 8,7 mln zł.

Aktualny prospekt pozwala Rentierowi przeprowadzić jeszcze jedną ofertę publiczną, lecz fundusz prawdopodobnie szykuje się już do kolejnych emisji na podstawie następnego prospektu, ponieważ w lutym uzupełnił statut o możliwość publicznego plasowania dodatkowych 11 serii certyfikatów.

Zarządzany przez CVI DM oraz Noble Funds TFI fundusz specjalizuje się w obligacjach przedsiębiorstw emitowanych w ramach bilateralnych transakcji. Według ostatniej wyceny, z 20 kwietnia, FDK Rentier FIZ dysponował 156,3 mln zł aktywów netto i wykazywał 15,1 proc. rocznej stopy zwrotu (dwu- i trzyletni wynik to kolejno 15,2 proc. oraz 18,4 proc.).

Na GPW sprzedający kwotuje certyfikaty Rentiera na 121,2 zł, tj. 0,36 proc. poniżej ostatniej statutowej wyceny funduszu.

Więcej wiadomości kategorii Emisje