środa, 04 października 2023

Newsroom

Rentowności w USA rosną po obniżce ratingu

ems | 02 sierpnia 2023
Agencja Fitch obniżyła we wtorek wieczorem rating USA z AAA do AA+ z perspektywą stabilną jako przyczynę obniżki wskazując m.in. wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Rentowności obligacji rosną, ale nie przekroczyły tegorocznych szczytów.

Agencja spodziewa się wzrostu deficytu USA do 6,6 proc. PKB w fiskalnym roku 2024 (rok budżetowy kończy się w USA 30 września) i do 6,9 proc. w kolejnym roku. W tym roku ma to być 6,3 proc. wobec 3,7 proc. w 2022 r.

Dodatkowo Fitch obawia się wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, które mają sięgnąć 10 proc. przychodów w 2025 r. Agencja przypomniała, że mediana dla krajów z ratingiem AAA to 1 proc., a dla AA to 2,8 proc.

Nieco wcześniej FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis) podał, że wysokość zannualizowanych płatności odsetkowych wzrosła na koniec czerwca (dane kwartalne) do 970 mld dolarów wobec 603 mld dolarów płaconych jeszcze na koniec marca 2021 r. Za szybkim wzrostem kosztów odsetkowych stoi oczywiście wzrost stóp procentowych i rentowności obligacji, które obecnie znajdują się na poziomach notowanych ostatnio w 2007 r. Niemniej, przy 32 bln dolarów zadłużenia, obecny koszt jego obsługi to ok. 3 proc.. Jest zatem prawdopodobne, że kwota przeznaczana na obsługę płatności będzie stopniowo rosła (tego spodziewa się także Fitch). Przy czym ubiegłoroczne przychody podatkowe wyniosły niecałe 5 bln dolarów, zatem udział kosztów odsetkowych w przychodach będzie rósł i pogłębiał deficyt, tak jak wskazała to agencja Fitch.

Rynek nie został całkiem zaskoczony komunikatem agencji (choć zdziwienia nie kryli przedstawiciele Białego Domu), bo rentowność obligacji USA rosła we wtorek od samego rana czasu polskiego, na kilka godzin przed publikacją komunikatu agencji. Łącznie rentowność obligacji dziesięcioletnich wzrosła w ciągu dwóch dni o ok. 10 pkt bazowych do 4,06 proc. (aktualnie, czyli około godziny 15, w środę, 2 sierpnia). To również nieco ponad 30 punktów powyżej dołka z połowy lipca (reakcji rynku na dane o spadającej inflacji).

Wcześniej, na początku lipca oraz marca, rentowność obligacji dziesięciolenich USA dotarła w okolice 4,08-4,10 proc., nie można więc mówić o wybiciu z konsolidacji, w której rentowność długoterminowych papierów tkwi od jesieni, ale ze względu na bliskość szczytu warto obserwować zachowanie rynku amerykańskiego. 

Więcej wiadomości kategorii Komentarze