piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Skarb państwa chce przejąć akcje Bogdanki od Enei

msd | 20 czerwca 2022
Enea zawarła z Ministerstwem Aktywów Państwowych list intencyjny w sprawie sprzedaży 64,57 proc. akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”.

Potencjalna transakcja może objąć wszystkie 21,96 mln akcji Bogdanki, które posiada Enea, wynika z treści zawartego listu intencyjnego.

„Zgodnie z jego postanowieniami, Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji. Realizacja założeń listu intencyjnego jest ważna z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego państwa i ma istotne znaczenie dla transformacji krajowego sektora energetycznego, w tym realizacji strategii rozwoju grupy Enea” – przekazano w komunikacie prasowym Enei.

Przejęcie akcji Bogdanki przez MAP miałoby nastąpić do końca 2023 r. Wartość i struktura transakcji nie zostały ujawnione.

– Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa to kluczowe dla Grupy Enea i LW Bogdanka wydarzenie. Bogdanka jest ważną i cenną częścią Grupy Enea. Jednocześnie otoczenie – zwłaszcza instytucje finansowe – wymaga od spółek takich jak nasza, dynamicznej i całkowitej zmiany podejścia do węgla jako nośnika energii. Dzięki inicjatywie Skarbu Państwa nasza Grupa będzie mogła w pełni skupić się na przewidzianej w naszej Strategii Rozwoju zielonej transformacji, czyli dynamicznym rozwoju odnawialnych źródeł energii (…) – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei, cytowany w komunikacie.

Wartość rynkowa kontrolowanego przez Eneę pakietu akcji Bogdanki to nieco ponad 1,2 mld zł, gdyż producent węgla wyceniany jest na około połowę wartości księgowej.

W ubiegłym miesiącu Enea została dokapitalizowana kwotą około 750 mln zł, w tym 422 mln zł na nowe akcji spółki wyłożył skarb państwa.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei o wartości 2 mld zł i terminie spłaty przypadającym na połowę 2024 r. Papiery oprocentowane są na 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a sprzedający wycenia ja na 98,9 proc. nominału, sięgającego jednak 100 tys. zł dla każdej obligacji.

Więcej wiadomości o Enea S.A., Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Catalyst