czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Śląskie Kamienice chcą zmienić warunki obligacji z publicznej emisji

msd | 23 lipca 2019
Nieruchomościowa spółka chce, aby właściciele wartych 3 mln zł papierów dłużnych serii L1 wyrazili zgodę na zmianę zabezpieczenia.

Śląskie Kamienice zwołały na 14 sierpnia zgromadzenie obligatariuszy, aby dokonać zmiany nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wyemitowanych w grudniu 2018 r. dwuletnich obligacji serii L1 na 3 mln zł. Szczegółowego projektu zmian warunków emisji spółka na razie nie ujawnia.

Zgodnie z dokumentem informacyjnym, opublikowanym podczas publicznej oferty obligacji serii L1 w IV kwartale ubiegłego roku, aktualnie papiery te zabezpieczone są hipoteką umowną na udziale spółki w nieruchomości położonej w Katowicach. Hipotekę ustanowiono na co najmniej 150 proc. wartości nominalnej długu. W operacie szacunkowym wartość tej nieruchomości ustalono na 5,86 mln zł, z czego 4,48 mln zł to wartość udziału przypadającego na Śląskie Kamienice. Po zakończeniu modernizacji nieruchomości wartość rynkowa tego udziału miałaby wzrosnąć do 9,44 mln zł.

Obligacje Śląskich Kamienic wprawdzie pochodzą z oferty publicznej, ale nie są notowane na Catalyst, dlatego do zmiany warunków emisji spółce wystarczy większość 3/4 głosów obecnych na zgromadzeniu. Tak czy inaczej, do tego, aby uchwały zgromadzenia obligatariuszy były w ogóle ważne, na zgromadzeniu muszą pojawić się inwestorzy posiadający połowę emisji.

Dwuletnie papiery serii L1 są oprocentowane na stałe 7 proc.

Żadna z wielu emisji długu Śląskich Kamienic nie trafiła do obrotu na Catalyst.

W miniony poniedziałek spółka wykupiła papiery serii A1 na 285 tys. zł. Kolejna spłata czeka ją 31 sierpnia, tym razem o wartości 3,56 mln zł.

Więcej wiadomości o Śląskie Kamienice S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje