środa, 12 maja 2021

Newsroom

Spółka zależna OT Logistics dostanie 7,4 mln zł odszkodowania

msd | 29 lipca 2020
Przynajmniej część przyznanego odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogę ekspresową ma trafić na spłatę bankowego zadłużenia grupy OT Logistics.

Wojewoda pomorski ustalił 7,4 mln zł odszkodowania dla należącej do grupy OTL spółki RCI, która jest właścicielem gruntów położonych w Gdyni i objętych zezwoleniem na realizację drogi ekspresowej S6.

„W związku z realizacją planu naprawczego znaczna część ww. kwoty, po jej otrzymaniu przez RCI sp. z o.o., zostanie przeznaczona do dyspozycji banków finansujących grupę kapitałową emitenta na poczet częściowej spłaty zadłużenia grupy z tytułu kredytów” – poinformowało OT Logistics.

Na koniec I kwartału grupa OT Logistics miała ponad 341 mln zł zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Większość tej kwoty, na mocy kolejnych porozumień z wierzycielami, wygasać będzie w kwietniu 2021 r. Razem z leasingiem i długoterminowym najmem (MSSF 16) zadłużenie finansowe grupy to jednak 1,2 mld zł. 

W ramach planu naprawczego, którego kluczowym elementem jest restrukturyzacja zadłużenia, grupa OT Logistics wyprzedaje także część aktywów.

Na Catalyst znajduje się tylko jedna z trzech serii obligacji OT Logistics, a obrót nią pozostaje zawieszony od półtora roku. Najpewniej nie zmieni się to do dnia wykupu (maj 2021 r.), gdyż istnieją wątpliwości prawne co do sposobu, w jaki przesunięto termin spłaty długu.

Niedawno spółka zobowiązała się ponowić starania o wprowadzenie do obrotu wartych 103,3 mln zł restrukturyzacyjnych obligacji serii H, których GPW już raz nie dopuściła na Catalyst.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje