czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 kwietnia 2018
Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.

Notowani na Catalyst deweloperzy mieszkaniowi sprzedali 6,9 tys. lokali w I kwartale wobec 6,5 tys. przed rokiem. Wzrost kontraktacji spowolnił zatem do 5,2 proc. r/r, choć przez cały miniony rok utrzymywał się powyżej 20 proc. r/r. Być może to pierwsze oznaki spowolnienia na rynku deweloperskim, ale na to odpowiedzą dopiero kolejne kwartały.

Na razie na pewno stwierdzić można tylko, że sektor mieszkaniowy znalazł się w interesującym momencie, ponieważ ceny lokali rosną w umiarkowanym tempie, jak na zgłaszany dotychczas popyt, a także obserwowany wzrost cen gruntów i usług wykonawczych (w tym materiałów budowlanych i siły roboczej). Dwa ostatnie czynniki, jak da się usłyszeć od większości przedstawicieli branży, przysparzają deweloperom coraz większych kłopotów. Natomiast bardzo dobre dotychczas wyniki sprzedaży z jednej strony doprowadziły do skrócenia okresu wyprzedaży oferty, z drugiej zaś powodują one – na co uwagę zwraca NBP – pogłębienie niedopasowania podaży mieszkań do wysokiego popytu.

W I kwartale najwięcej lokali zakontraktował Murapol, który zwiększył sprzedaż o 13,8 proc. r/r do 926 mieszkań. Drugie miejsce z 914 lokalami przypadło Robygowi, który jako jedyny wśród dużych deweloperów odnotował jednak spadek sprzedaży (o 2,5 proc. r/r). Dom Developoment, czyli ubiegłoroczny lider, zajął dopiero trzecią pozycję, po tym jak zwiększył kontraktację o 5,2 proc. r/r do 848 lokali. Wśród małych i średnich spółek mieszkaniowych największy przyrost sprzedaży zanotował wrocławski Lokum Deweloper, który zakontraktował w I kwartale 304 lokali wobec 117 rok wcześniej (wzrost o 159,8 proc.).

Najgłębsze spadki sprzedaży, sięgające 26-30 proc. w skali roku, zanotowały natomiast: Archicom, Ronson oraz Victoria Dom. Wprawdzie mowa o mniejszych lub średnich spółkach, ale wart podkreślenia jest fakt, że w ostatnim roku prawie nie zdarzało się by kwartalna sprzedaż spadała u deweloperów z Catalyst o ponad jedną piątą rok do roku.

Sprzedaż mieszkań przez deweloperów z Catalyst

Dlaczego sprzedaż mieszkań pozostaje tak istotną kwestią dla obligatariuszy deweloperów? Co prawda zakontraktowane lokale zostaną rozpoznane w wynikach finansowych dopiero po kilku kwartałach (w momencie przeniesienia własności na nabywcę), ale na ogół już od momentu sprzedaży generują one wpływy do spółki, z których może ona finansować budowę. Bez tych wpłat, choćby na skutek gorszej sprzedaży lub sytemu odroczonych płatności (np. 20/80, 10/90), deweloper może odczuwać większą presję płynnościową i konieczność finansowania kolejnych etapów budowy kredytem.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje