czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Sprzedaż obligacji detalicznych sięgnęła 3,9 mld zł w marcu

msd | 14 kwietnia 2021
Ponad połowę sprzedanych w marcu oszczędnościowych obligacji skarbowych stanowiły te o trzymiesięcznym okresie spłaty. Popyt na nie sięgnął rekordowych 2 mld zł.

Marcowa sprzedaż dłużnych papierów skarbu państwa wyniosła 3,9 mld zł (wzrost o 28,6 proc. m/m oraz 64,1 proc. r/r) i była drugim najlepszym wynikiem w historii, tym razem zbudowanym jednak nie na antyinflacyjnych czterolatkach, a papierach krótkoterminowych o trzymiesięcznym okresie spłaty. Popyt na te ostatnie sięgnął 2,01 mld zł (nigdy wcześniej nie przekroczył 1,47 mld zł), co – jak informowaliśmy w marcu – wymagało od ministra finansów ostrożnościowego zaktualizowania listu emisyjnego i podniesienia wartości marcowej oferty krótkoterminowych obligacji z 2 do 3 mld zł. 

Drugie miejsce pod względem zainteresowania indywidualnych inwestorów w marcu ponownie przypadło czteroletnim obligacjom indeksowanym wskaźnikiem inflacji (1,28 mld zł). Dalej były stałokuponowe dwulatki (328 mln zł), których znaczenie z miesiąca na miesiąc ulega marginalizacji, a także 10-letnie papiery emerytalne (244 mln zł). 

Sprzedaż trzyletnich obligacji z oprocentowaniem uzależnionym od WIBOR-u nadal pozostawała w marcu na symbolicznych poziomach (13 mln zł). Z kolei łączny popyt na sześcio- i 12-letnie papiery dla beneficjentów programu Rodzina 500+ wyniósł niecałe 26 mln zł. 

Po trzech miesiącach tego roku łączna sprzedaż obligacji oszczędnościowych sięgała 10,1 mld zł, zdecydowanie przekraczając całoroczny popyt zgłaszany przez inwestorów w latach 2007-2017 i – nie przesądzając – zmierzając ku kolejnemu rekordowi (28,4 mld zł z 2020 r.). 

Oparcie wysokiej sprzedaży papierów detalicznych o te o najkrótszym terminie spłaty może sprawiać jednak nieco mylne wyobrażenie o oszczędnościach pożyczonych resortowi finansów przez inwestorów indywidualnych. Najprościej rzecz ujmując – pieniądze lokowane w trzymiesięcznych papierach w ciągu roku „okrążają” rekordowe statystyki resortu finansów nawet trzy- lub czterokrotnie. I tak na przykład w ubiegłym roku sprzedaż krótkoterminowych obligacji sięgnęła 10,57 mld zł, ale zadłużenie skarbu państwa z ich tytułu wzrosło w tym czasie o 2,28 mld zł (do 3,69 mld zł). 

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje