piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Stagnacja spłat w Beście

msd | 15 lipca 2019
Windykacyjna grupa otrzymała 123,1 mln zł wpłat od dłużników w I półroczu wobec 127,3 mln zł przed rokiem. Best wciąż niechętnie inwestuje w nowe pakiety wierzytelności.

W samym II kwartale Best dostał 64,6 mln zł wpłat od dłużników wobec 65,3 mln zł przed rokiem. Był to jednak wynik lepszy niż w dwóch poprzednich kwartałach (58,4 mln zł w I kw. br. oraz 61,8 mln zł w IV kw. ub.r.).

– Drugi kwartał 2019 r. to dla nas czas stabilizacji po okresie istotnych zmian prawnych, które miały wpływ na całą naszą branżę. Utrzymujemy poziom spłat obserwowany rok wcześniej. Część naszej energii w poprzednich kwartałach musieliśmy poświęcić na dostosowanie się do zmian legislacyjnych i zabezpieczenie wartości naszych portfeli wierzytelności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i główny akcjonariusz Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Lekko ujemną roczną dynamikę spłat w Beście wiązać można z jeszcze jedną sprawą – niskimi nakładami na wierzytelności od początku 2018 r. W II kwartale wyniosły one 18,4 mln zł (57,2 mln zł przed rokiem) i taką samą kwotą zamknięto też całe półrocze, ponieważ w pierwszych miesiącach 2019 r. Best nie zainwestował ani złotówki w nowe pakiety. W marcu spółka musiała wykupić obligacje na 35 mln zł.

– Wstrzymywaliśmy się z zakupami w oczekiwaniu na ustabilizowanie się poziomu cen na rynku. Nasze podejście do nowych inwestycji niezmiennie pozostaje ostrożne. O zakupach decydujemy wtedy, gdy widzimy możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności. Obserwujemy poprawiającą się jakość portfeli wystawianych na sprzedaż, przez co ceny transakcyjne mogą być nieco wyższe niż wcześniej – wyjaśnia prezes Krzysztof Borusowski.

Za zainwestowane 18,4 mln zł w II kwartale Best nabył wierzytelności warte nominalnie 142,1 mln zł, co oznacza średnią cenę na poziomie 12,9 proc. nominału.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od marca 2020 r. do września 2022 r. Najdłuższe z nich rynek wycenia z 9,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje