piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

Stagnacja spłat w Beście

msd | 15 lipca 2019
Windykacyjna grupa otrzymała 123,1 mln zł wpłat od dłużników w I półroczu wobec 127,3 mln zł przed rokiem. Best wciąż niechętnie inwestuje w nowe pakiety wierzytelności.

W samym II kwartale Best dostał 64,6 mln zł wpłat od dłużników wobec 65,3 mln zł przed rokiem. Był to jednak wynik lepszy niż w dwóch poprzednich kwartałach (58,4 mln zł w I kw. br. oraz 61,8 mln zł w IV kw. ub.r.).

– Drugi kwartał 2019 r. to dla nas czas stabilizacji po okresie istotnych zmian prawnych, które miały wpływ na całą naszą branżę. Utrzymujemy poziom spłat obserwowany rok wcześniej. Część naszej energii w poprzednich kwartałach musieliśmy poświęcić na dostosowanie się do zmian legislacyjnych i zabezpieczenie wartości naszych portfeli wierzytelności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i główny akcjonariusz Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Lekko ujemną roczną dynamikę spłat w Beście wiązać można z jeszcze jedną sprawą – niskimi nakładami na wierzytelności od początku 2018 r. W II kwartale wyniosły one 18,4 mln zł (57,2 mln zł przed rokiem) i taką samą kwotą zamknięto też całe półrocze, ponieważ w pierwszych miesiącach 2019 r. Best nie zainwestował ani złotówki w nowe pakiety. W marcu spółka musiała wykupić obligacje na 35 mln zł.

– Wstrzymywaliśmy się z zakupami w oczekiwaniu na ustabilizowanie się poziomu cen na rynku. Nasze podejście do nowych inwestycji niezmiennie pozostaje ostrożne. O zakupach decydujemy wtedy, gdy widzimy możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności. Obserwujemy poprawiającą się jakość portfeli wystawianych na sprzedaż, przez co ceny transakcyjne mogą być nieco wyższe niż wcześniej – wyjaśnia prezes Krzysztof Borusowski.

Za zainwestowane 18,4 mln zł w II kwartale Best nabył wierzytelności warte nominalnie 142,1 mln zł, co oznacza średnią cenę na poziomie 12,9 proc. nominału.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od marca 2020 r. do września 2022 r. Najdłuższe z nich rynek wycenia z 9,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best zwiększył spłaty pod koniec 2019 roku

  15 stycznia 2020
  Windykator otrzymał rekordowe 73,1 mln zł wpłaty od dłużników w IV kwartale minionego roku wobec 66,3 mln zł kwartał wcześniej i 61,9 mln zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Dług netto Bestu spadł poniżej kapitałów własnych

  27 listopada 2019
  Wstrzymując się inwestycjami w nowe wierzytelności windykacyjna grupa wyraźnie poprawia przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, co zmniejsza jej dług netto. Samo czekanie na wpłaty od dłużników to jednak za mało, aby pokryć koszty, spłacić wygasające w najbliższy 12 miesiącach zadłużenie finansowe i jeszcze móc wrócić do zakupu wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Best otrzymał 66,3 mln zł wpłat od dłużników w III kw.

  15 października 2019
  Otrzymane przez windykatora spłaty były o 1,7 mln zł wyższe niż w II kwartale, ale i o 5,4 mln zł niższe niż przed rokiem. Z nowymi zakupami wierzytelności Best wciąż czeka. Nie tylko na niższe ceny, ale i na inwestora.
  czytaj więcej
 • Best poszuka inwestora

  30 września 2019
  Windykacyjna spółka chciałaby pozyskać inwestora finansowego, który obejmie mniejszościowy pakiet nowych akcji. Obecnie akcjonariusze planują zachować kontrolę nad spółką.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje