niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Styczniowe obligacje Ghelamco Invest zyskują na debiucie

msd | 15 lutego 2024
W pierwszych godzinach giełdowego handlu zielone papiery GHE0128 wyceniane są pomiędzy 100,6 a 101,0 proc. nominału wobec odniesienia na poziomie 98,6 proc.

Za pochodzące ze styczniowej oferty czteroletnie detaliczne obligacje Ghelamco Invest zobowiązane płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu długu poręczeniem cypryjskiej spółki, która konsoliduje polskie aktywa dewelopera. To więc warunki dobrze znane także z wcześniejszych emisji Ghelamco. 

Podczas styczniowej oferty o wartości 125 mln zł na obligacje dewelopera zapisało się ponad 1,6 tys. inwestorów indywidualnych, którzy zgłosili chęć nabycia długu za 366,7 mln zł (wg nominału), czyniąc z emisji jeden z większych sukcesów na rynku detalicznym w ostatnich latach. Na razie jednak Ghelamco nie będzie miało możliwości jego powtórzenia, ponieważ emisja ta wyczerpała wart 250 mln zł program publicznych ofert na podstawie prospektu (ewentualne kolejne emisje detalicznego długu wymagać będą przejścia na nowo postępowania prospektowego przed KNF).

Tymczasem we wtórnym obrocie notowania debiutujących papierów GHE0128 podążają za sukcesem emisji z rynku pierwotnego, a także notowaniami pozostałych serii długu Ghelamco. Do godz. 13:20 obligacjami handlowano pomiędzy 100,6 a 101,0 proc. nominału przy obrotach sięgających 854 tys. zł (średnia cena ważona wolumenem to 100,81 proc.). Warto jednak przypomnieć, że na rynku pierwotnym papiery dewelopera obejmowane były po 98,50-98,79 proc. nominału (cenę odniesienia na pierwszą sesję ustalono na 98,6 proc.).

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,39 mld zł. Pochodzące z dwóch poprzednich ofert publicznych złotowe papiery notowane są po 101 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst