wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Tauron sprzeda skarbowi państwa trzy kopalnie za 1 zł

msd | 13 października 2022
Tauron zamierza zbyć na rzecz skarbu państwa 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycia. Ich cenę ustalono na symboliczną złotówkę, a warunkiem transakcji jest wcześniejsze oddłużenie sprzedawanego podmiotu.

Zarząd Taurona wyraził zgodę na zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wszystkich akcji spółki zarządzającej trzema kopalniami węgla kamiennego. Jej treść ma jeszcze podlegać uzgodnieniom. Już teraz koncern ujawnia jednak, że wartość transakcji ustalono na 1 zł, a warunkiem jej zawarcia jest „całkowite oddłużenie” Taurona Wydobycie jeszcze przed sprzedażą jego akcji. 

„(…) cena nabycia wszystkich posiadanych przez emitenta akcji TWD stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego TWD, tj. 1 zł, została ustalona przez strony transakcji w następstwie wyceny akcji TWD przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wycena opiera się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049” – poinformował Tauron.

Jak zaznaczono, w księgach spółki akcje Taurona Wydobycie wyceniane są obecnie 0 zł. Podobnie, jak wartość udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych.

Po sześciu miesiącach tego roku segment wydobycia wykazywał 324 mln zł zysku EBITDA, stanowiąc 14 proc. wyniku grupy Taurona.

W kwietniu tego roku minister aktywów państwowych zaakceptował udzielenie wsparcia publicznego dla Taurona Wydobycie w kwocie około 1,15 mld zł. Jak wówczas informowano, wypłata nastąpić ma w formie przekazania obligacji skarbowych na podwyższenie kapitału spółki.

Samą sprzedaż akcji Taurona Wydobycie na rzecz skarbu państwa energetyczny koncern tłumaczy zaostrzającą się polityką instytucji finansowych i inwestorów w zakresie finansowania podmiotów wykorzystujących aktywa węglowe. 

„(…) część tych instytucji odmawia finansowania emitenta z uwagi na posiadanie w strukturach jego grupy kapitałowej aktywów węglowych lub ogranicza możliwość finansowania poprzez zakaz przeznaczania pożyczonych środków na jakiekolwiek finansowanie takich aktywów. W rezultacie - w opinii emitenta - zakładane zbycie na rzecz skarbu państwa spółki Tauron Wydobycie pozwoli na zwiększenie możliwości w zakresie poszerzenia bazy inwestorów w celu pozyskiwania środków na realizację inwestycji w grupie Tauron, a tym samym ułatwi realizację celów strategicznych zawartych w strategii grupy Tauron na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.” – podano.

Na Catalyst notowana jest jedna seria wartych 1 mld zł obligacji Taurona, których marża (bazowo 1,35 pkt proc.) zależy od wskaźników zrównoważonego rozwoju, jak redukcja emisji CO2 i wzrost mocy z OZE. Wygasające za trzy lata papiery TPE1025 wyceniane są na 100 proc. nominału.

W minioną środę agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę Taurona w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej