czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Trzymiesięczny WIBOR poniżej 7 proc.

msd | 09 stycznia 2023
Stawka WIBOR 3M jest już o 62 pb. poniżej listopadowego szczytu, a na rynku nasilają się oczekiwania co do pierwszej obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Trzy- i sześciomiesięczny WIBOR spadły kolejno do 6,99 i 7,11 proc., co sprawia, że obie stawki znajdują się o 62 i 71 pb. poniżej szczytu sprzed dwóch miesięcy, gdy rynek obstawiał dalsze podwyżki stop procentowych. Dopiero z perspektywy czasu wiemy, że wówczas przereagował. Co nie przeszkadza żywić nadziei, że tym razem oczekiwania inwestorów okażą się słuszne. Zgodnie bowiem z wyceną stawek FRA na rynku międzybankowym w okolicach września WIBOR 3M wyniesie około 6,3 proc., co miałoby odzwierciedlać spadek stopy referencyjnej niemal o 50 pb. jeszcze w tym roku.

Przekładając to wszystko na obligacje przedsiębiorstw można uznać, że zmiennokuponowe korporaty, wraz z wchodzeniem w kolejne okresy odsetkowe, powoli płacić będą niższe odsetki. Póki co, ich średnie oprocentowanie to 11,03 proc. Gdyby jednak już dziś miało dojść do „resetu” kuponów po bieżących stawkach WIBOR, byłoby to 10,75 proc. z tendencją do spadku w kolejnych miesiącach.

Jeśli wierzyć wycenom z rynku terminowego, na głębszy spadek oprocentowania zmiennokuponowych korporatów inwestorzy powinni się jednak szykować dopiero w 2024 r. Pod koniec przyszłego roku główna stopa procentowa miałby bowiem znajdować się o ponad 200 pb. niżej niż obecnie. Z drugiej strony, oznacza to, że upłynie jeszcze sporo czasu zanim emitenci odczują faktyczną ulgę w kosztach odsetkowych. 

Na Catalyst notowane są złotowe obligacje korporacyjne o łącznej wartości 36,1 mld zł, z czego oprocentowanie ponad 95 proc. z nich opiera się o stawkę WIBOR, najczęściej sześciomiesięczną.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze