czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

UOKiK wszczął dwa postępowania wobec Idea Banku

msd | 09 stycznia 2020
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa bank o stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przy oferowaniu ubezpieczeń na życie z UFK i certyfikatów inwestycyjnych funduszy wierzytelności.

Postępowanie UOKiK-u wobec Idea Banku pośrednio ma związek z aferą GetBacku. Urząd podejrzewa bowiem, że bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów w związku z oferowaniem możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte. Ponadto UOKiK podejrzewa też naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w toku prezentowania przez bank informacji o możliwości nabycia i proponowania konsumentom nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze wierzytelności Lartiq Profit (d. Trigon Profit). 

Emitentowi przysługuje prawo ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych przez UOKiK w postanowieniach. Emitent wskazuje, że na tym etapie postępowania nie podziela argumentacji UOKiK oraz nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować – poinformował Idea Bank.

Jak podano, bank nie wyklucza, że ewentualne niekorzystne dla niego rozstrzygnięcia, mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe. Idea Bank zaznacza jednak, że na obecnym etapie nie jest możliwe prognozowanie w tym zakresie jakichkolwiek kwot.

W ubiegłym roku UOKiK uznał, że Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd przy sprzedaży obligacji GetBacku. Decyzja w tej sprawie miała charakter częściowy, a postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, dlatego bankowi wciąż grozi kara finansowa do 10 proc. wartości obrotu.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z kilkunastu serii podporządkowanego długu Idea Banku. To warte 30,4 mln zł papiery z terminem wykupu w sierpniu tego roku. W czwartek po południu obligacje IDA0820 tanieją o 2,9 pkt proc. do 74 proc. nominału.

Idea Bank jest w krytycznie złej sytuacji kapitałowej, brakuje mu ponad 1 mld zł funduszy własnych. Wobec niepowodzenia w szukaniu nowego inwestora bank próbuje procesu autosanacji, opartej między innymi o znaczną redukcję aktywów.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje