poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Victoria Dom wyemitowała obligacje z 7 pkt proc. marży

msd | 20 marca 2023
Warszawski deweloper pozyskał 50,2 mln zł z oferty trzyletnich papierów dłużnych, w której ubiegał się o 75 mln zł.

Za wyemitowane obligacje spółka płaci WIBOR 6M plus 7 pkt proc. marży, która wzrosła o 1,5 pkt proc. w stosunku do sporych emisji z 2021 r. i 2,2 pkt proc. wobec niewielkiej emisji z 2022 r.). Jak zwykle w emisjach Victorii, bazowa marża może jeszcze wzrosnąć, jeśli wskaźnik długu netto do kapitałów własnych przekroczy 0,8x. I na koniec czerwca ubiegłego roku był on przekroczony, a wstępne dane za cały 2022 r. nie dają pewności, że spółce udało się zejść poniżej granicznego poziomu.

Warte 50,2 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ramach oferty do 75 mln zł. Papiery trafiły do 100 inwestorów, z czego 3,8 mln zł objął podmiot powiązany z Victorią. 

Formalny przydział obligacji zaplanowano na najbliższy wtorek, a sama spółka jeszcze nie informowała o zamknięciu emisji.

Pozyskane z emisji środki Victoria Dom zobowiązała się wykorzystać na refinansowanie innych obligacji i finansowanie kapitału obrotowego.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Victorii Dom o łącznej wartości 214,9 mln zł, z czego trzy z nich wygasając w tym roku (64,6 mln zł). Najdłuższe serie VIC0125 oraz VI10825 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 96,5 i 96 proc., co na ten moment oznacza 7,3 i 6,4 pkt proc. realnej marży. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje