poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Victoria Dom wykupi przed terminem styczniową serię

msd | 01 lipca 2024
Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony 11 października br., zatem papiery nie wejdą po prostu w ostatni planowany okres odsetkowy.

Deweloper poinformował o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii T wartych 70 mln zł. Papiery oprocentowane są na 5,5 pkt proc. powyżej WIBOR 3M, nie są więc wcale najdroższymi papierami, jakie wyemitowała Victoria. W marcu 2026 r. zapadają obligacje oprocentowane na 7 pkt proc. ponad WIBOR, a w czerwcu i wrześniu 2026 r. oprocentowane na odpowiednio 6,5 i 6,3 pkt proc. Jednak wykup tych serii wymagałby zapłacenia także premii dla obligatariuszy. Działanie Victorii należy odczytać jako sposób na ulokowanie krótkoterminowych nadwyżek finansowych.

Interesujące jest w tym kontekście odpowiedź na pytanie, czy Victoria zdecyduje się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji. Prospekt dewelopera wygasa pod koniec października, a pozwala Victorii na przeprowadzenie publicznej oferty o wartości 50 mln zł (program wart był 200 mln zł, ale Victoria pozyskała na jego bazie już 150 mln zł). Gdyby tak się stało, zapowiedź przedterminowego wykupu należałoby odczytać jako element strategii zarządzania długiem.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Victorii Dom o rentownościach rzędu 10-11,5 proc. (im dalszy termin zapadalności, tym wyższe rentowności).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst